رشد كيفيت ارائه خدمات به 430هزار مشترك برق استان زنجان در سالي كه گذشت

در گزارشي وضعيت عملكرد تمام حوزه هاي اين شركت در سال گذشته طبق شاخص هاي استراتژيك از پيش تعيين شده، همچون كاهش تلفات انرژي، مدت زمان خاموشي برق، نحوه ارائه خدمت به مشتركان، ظرفيت پست ها و طول خطوط توزيع برق تشريح شد.

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان زنجان، در گزارشي وضعيت عملكرد تمام حوزه هاي اين شركت در سال گذشته طبق شاخص هاي استراتژيك از پيش تعيين شده، همچون كاهش تلفات انرژي، مدت زمان خاموشي برق، نحوه ارائه خدمت به مشتركان، ظرفيت پست ها و طول خطوط توزيع برق تشريح شد.

در اين گزارش آمده است براي تامين برق نزديك به 430هزار مشترك و به منظور افزايش قابليت اطمينان 14هزاركيلومتر شبكه توزيع برق در سطح استان، پروژه هايي با صرف مبلغ 345ميلياردريال اجرا وبه بهره برداري رسيده است.

اين شركت در راستاي رسيدن به پنج هدف استراتژيك تحت عناوين 1. مهندسي دوباره فرآيندها به منظور بهبود مداوم 2.استفاده از فناوري هاي نوين تجهيزاتي 3.ارتقاء همه جانبه كاركنان سازمان 4.مديريت بهينه مصرف انرژي، پيك سايي وكاهش تلفات و در نهايت 5.توسعه بهره گيري از فناوري اطلاعات و ارتباطات، در سال اخير ضمن دريافت گواهينامه هاي بين المللي ايزو و موفقيت در پروژه هاي تحقيقاتي ودانش بنيان، در حوزه فناوري هاي نوين و تجهيز اكيپ هاي عملياتي به تكنولوژي تعميرات خطوط فشار متوسط هوايي بصورت خط گرم، دستگاه راداراينجينيرز به منظور نشت يابي و پيشگيري از آسيب هاي احتمالي به شبكه هاي توزيع برق، دستگاه ترموگرافي و بهره مندي از خودروي مجهز به عيب ياب شبكه از جمله اقدام هاي موثر در اين بخش بوده است.

طبق بررسي هاي بعمل آمده، توزيع برق زنجان در حوزه فعاليت فرهنگ سازي مديريت بهينه مصرف انرژي، كاهش تلفات انرژي برق به ميزان 8.3 درصد كه فاصله زيادي با متوسط كشوري (11درصد) دارد، نصب 241دستگاه كليدسكيونروديژنكتور كنترل از راه دور دربستر راديويي، اجراي ديتا سنتر و سيستم قرائت كنتورهاي هوشمند از راه دور در قالب طرح انقلابي وزارت نيرو ( فهام )، اين شركت را جزو شركت پيشروكشور قرارداده است.

در بخش ديگري از اين گزارش به توسعه فناوري اطلاعات وارتباط نيز اين شركت اشاره شده كه توانسته است بستر سازي لازم در مجازي سازي سرورها، پياده سازي سيستم هوشمند داشبرد مديريتي، سيستم برداشت اطلاعات مكاني تاسيسات وتجهيزات شبكه هاي توزيع برق GIS، خدمات الكترونيكي و غيرحضوري به مشتركان برق از طريق وب سايت اينترنتي و استقرار سامانه پرداخت تلفني قبوض برق1521 انجام دهد.

گفتني است در اين گزارش يكصد صفحه اي فعاليت هاي برجسته واحدهاي مختلف سازمان اعم از معاونت هاي مالي و پشتيباني، بهره برداري و ديسپاچينگ، فروش و خدمات مشتركان، برنامه ريزي و مهندسي، منابع انساني، دفاتر حقوقي، حراست، هيات مديره و روابط عمومي منتشر شده است.

کد خبر : 85443
تاریخ : چهار شنبه، ٢٢ فروردین ١٣٩٧ ١١:٢٤