معاون راهبري شبكه برق كشور اعلام كرد

بهبود 6 برابري كنترل فركانس شبكه برق كشور در هنگام وقوع حوادث

معاون راهبري شبكه برق كشور، دستاورد يكي از نخستين مطالعات سازمان يافته و منسجم درخصوص كنترل فركانس اوليه در كشور را تشريح كرد.

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي مديريت شبكه برق ايران،معاون راهبري شبكه برق كشور بهبود 6 برابري كيفيت كنترل فركانس به هنگام وقوع حوادث را يكي از دستاوردهاي اجراي طرح "پژوهش و بررسي درخصوص كيفيت كنترل فركانس اوليه شبكه برق كشور" عنوان كرد.

دكتر مصطفي رجبي مشهدي در اين خصوص اظهار داشت: اجراي اين طرح از خردادماه سال 95 با امضاي تعهدنامه اي بين شركت مديريت شبكه برق ايران و مركز مطالعات و برنامه ريزي شبكه هاي قدرت دانشگاه تربيت مدرس آغاز و تاكنون با حدود 11هزار و 800 نفر ساعت كار و بيش از 50 جلسه كارشناسي، تأثير مشهودي بر كيفيت فركانس شبكه برق كشور داشته است.

وي با اشاره به وقوع حادثه هزار مگاواتي در تيرماه سال 1394 اذعان داشت: در اين حادثه، 0.6 هرتز كاهش فركانس در شبكه برق مشاهده شده بود در حالي كه در حادثه اخير با قطع توليد 1800 مگاواتي، فركانس تنها 0.2 هرتز كاهش داشت و اين موضوع بهبود 6 برابري كيفيت كنترل فركانس اوليه به هنگام وقوع حوادث را نشان مي دهد.

دكتر رجبي مشهدي تدوين دستورالعمل تعيين ذخاير كنترل فركانس نيروگاهها و به تبع آن كاهش ميانگين تغييرات فركانس در ماههاي گذشته، تعيين مرزهاي فركانسي عادي و غيرعادي و اصلاح بخش هايي از دستورالعمل ثابت بهره برداري كنترل فركانس، بررسي و به روزرساني، جنبه هاي مختلفي از مباحث مرتبط با كنترل فركانس اوليه در شبكه برق كشور را از جمله دستاوردهاي مهم اين طرح برشمرد و افزود: اصلاح دستورالعمل مشاركت واحدها در كنترل فركانس و به روز رساني تنظيمات كنترلي سيستم گاورنر براي انواع مختلفي از واحدهاي نيروگاهي و همچنين تنظيمات سيستم جوينت كنترل واحدهاي برق آبي براي نخستين بار در كشور، تدوين دستورالعمل پايش و نظارت بر كنترل فركانس اوليه، ارائه شاخص هاي ارزيابي جديد و تهيه نرم افزار جامع پايش كنترل فركانس نيروگاه هاي كشور و ارائه پيشنهادهايي به منظور افزودن فرآيند كنترل فركانس به قراردادهاي خريد برق و اصلاح دستورالعمل خدمات جانبي كنترل فركانس از ديگر دستاوردهاي اجراي اين طرح است.

وي جمع آوري پايگاه داده و ساخت مدل شبكه برق كشور جهت اجراي مطالعات و تعيين محدوده هاي انحراف مجاز فركانس در شبكه برق ايران با اجراي مطالعات تطبيقي جامع بر روي معيارهاي انتخاب محدوده هاي فركانسي را به عنوان مراحل ابتدايي اين طرح ذكر كرد و افزود: با توجه به اين مطالعات و تركيب آن با معيارهاي شبكه برق ايران، محدوده هاي مجاز و غيرمجاز عادي و غيرعادي، همچنين محدوده استاندارد، كه هريك مربوط به شرايط مختلفي از بهره برداري شبكه است، تعيين و در انتها نيز نقشه راهي براي بهبود محدوده هاي تعيين شده ارائه شد.

وي در ادامه به تشريح مراحل بعدي اين طرح پرداخت و تاكيد كرد: بيشتر نتايج اين طرح عملياتي شده و از حيث اثربخشي يك كار تحقيقاتي، جزو نمونه هاي عالي اجراشده در كشور قلمداد مي شود.

وي در ادامه تصريح كرد: يكي از نكات حائز اهميت در اين طرح، پياده سازي تدريجي نتايج آن در بخش هاي مختلف معاونت راهبري بوده، به اين صورت كه با پايان يافتن هر مرحله از كار و پس از تصويب توسط ناظران طرح، مقدمات اجرايي شدن نتايج در عمليات روزانه راهبري فراهم مي شد به طوري كه در حال حاضر بيشتر نتايج طرح عملياتي شده و از حيث اثربخشي يك كار تحقيقاتي، جزو نمونه هاي عالي اجراشده در كشور قلمداد مي شود.

دكتر رجبي مشهدي از زحمات مديريت بهره برداري و كنترل سيستم شركت مديريت شبكه برق ايران، مهندس اردشير مذكوري مدير بهره برداري و كنترل سيستم، مهندس احسان ذبيح زاده رييس گروه پايش عملكرد و بهبود كيفيت بهره برداري و همچنين مهندس امير عباس زاده ناظر مستقيم طرح قدرداني كرد.

دكتر حسين سيفي عضو هيات علمي دانشگاه تربيت مدرس و رييس مركز مطالعات و برنامه ريزي شبكه هاي قدرت نيز ضمن بيان پيچيدگي ها و سختي هايي كه در اجراي اين طرح وجود داشت، به دشواري ايجاد و اعتبارسنجي مدلي دقيق از شبكه برق ايران براي مطالعات پايداري فركانسي اشاره كرد و از مهندس دلخوش، سرگروه تيم تحقيقاتي و فني طرح و ساير همكاران گروه، قدرداني كرد.

گفتني است اين طرح به نوعي نخستين مطالعه سازمان يافته و منسجم درخصوص كنترل فركانس اوليه در كشور است.

کد خبر : 85439
تاریخ : چهار شنبه، ٢٢ فروردین ١٣٩٧ ٠٨:١٤
تعداد بازديد : ٨٨١