پس از 40 سال فراهم شدن قرائت بار بانك هاي خازني

با نصب هشت دستگاه مديريت انرژي جهت بانك هاي خازني در پست اهواز 2 شركت برق منطقه اي خوزستان، امكان قرائت بار هر يك از بانك هاي خازني به صورت مجزا بعد از گذشت 40 سال فراهم شد.

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي برق خوزستان، با نصب هشت دستگاه مديريت انرژي جهت بانك هاي خازني در پست اهواز 2 اين شركت، امكان قرائت بار هر يك از بانك هاي خازني به صورت مجزا بعد از گذشت 40 سال فراهم شد.

مدير امور بهره برداري ناحيه شرق اهواز گفت: بانك هاي خازني پست اهواز 2 شامل هشت بانك 27/5MVAR است كه در مدار بودن آنها تاثير چشمگيري در پيك بار بر روي ولتاژ شبكه 230 كيلو ولت دارد.

امير زبيدي ادامه داد: طراحي قبلي بانك هاي خازني به شكلي بوده كه هر چهار بانك آن از طريق يك شمش تغذيه مي شد و تاكنون فقط روي دو شمش اصلي آنها مديريت انرژي نصب بوده و بهره بردار تنها مي توانست بار مجموع آنها را قرائت كند، اما با نصب دستگاه مديريت انرژي امكان قرائت بار هر از يك بانك هاي خازني به صورت مجزا فراهم شده است.

مدير امور بهره برداري ناحيه شرق اهواز اقدام ديگر در پست اهواز 2 را تعويض كليدهاي هوايي 230 كيلو ولت دانست و افزود: تعداد 16 دستگاه كليد هوايي 230 كيلو ولت در پست اهواز 2 به علت اشكال، قدمت بالا و مقرون به صرفه نبودن اورهال آنها، تعويض و مورد بهره برداري قرار گرفت.

زبيدي بيان كرد: طبق برنامه بندي تعداد 8 دستگاه كليد هوايي 230 و دو دستگاه كليد هوايي 400 كيلو ولت بايد قبل از پيك بار در اين پست تعويض و مورد بهره برداري قرار گيرد.

کد خبر : 85438
تاریخ : سه شنبه ، ٢١ فروردین ١٣٩٧ ١٤:٠٧
تعداد بازديد : ٨١٩