پست 63/400 كيلوولت هاتف بهار سال آينده به بهره برداري مي رسد

با هدف افزايش پايداري شبكه وتامين ديماند مصرفي متقاضيان و مشتركين مناطق شرق استان اصفهان و افزايش قابليت اطمينان برق رساني وتامين برق شهركهاي صنعتي و متقاضيان جديد وكمك به توسعه پايدار، پست 400 به 63 كيلوولت هاتف با اعتباري بالغ بر 450ميليارد ريال در بهار سال آينده به بهره برداري مي رسد.

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي برق منطقه اي اصفهان، مهندس امين مقدس معاون طرح و توسعه اين شركت گفت: پست هاتف با هدف فراهم نمودن امكان مانور بار مشتركان و جلوگيري از خاموشي هاي ناخواسته، افزايش پايداري شبكه وتامين ديماند مصرفي متقاضيان صنعت و مشتركان مناطق شرق استان اصفهان و تغذيه ايستگاه­هاي 20/63 كيلوولت پروفيل سپاهان، سگزي 2، سگزي 3، كوهپايه، ورزنه، سيمان نايين، در حال آماده سازي است.

معاون طرح و توسعه برق منطقه اي اصفهان افزود: پروژه مذكور جزو پروژه هاي با اهميت وزارت نيرو است.

وي خاطرنشان كرد: به دليل تامين اعتبار طرح از طريق وام بانك توسعه اسلامي، اجراي به موقع پروژه و بهره برداري از پست در زمان مقرر از اهميت ويژه اي برخوردار است.

وي گفت: ميزان اعتبار ريالي و ارزي قابل هزينه در اين پروژه بالغ بر8/22 ميليون يورو و 112 ميليارد ريال است كه توسط بانك توسعه اسلامي و برق منطقه اي اصفهان در حال تامين است.

در ادامه مهندس گلشني مجري طرح پست هاي انتقال افزود: اين پست داراي دو ترانسفورماتور 200 مگاولت آمپري 400 به 63كيلوولت و 14 فيدرخط 400 كيلوولت ،14 فيدر خط 63 كيلوولت و يك دستگاه راكتور 400 كيلوولت است كه ايستگاه هاي منطقه را تغذيه خواهند كرد.

وي در پايان اظهار داشت: اين پست در زميني به مساحت 25 هكتار درحال احداث است و پروژه مذكور تا كنون 90درصد پيشرفت داشته و انتظار مي رود در ابتداي سال 97 آماده بهره برداري شود. ضمنا مشاوره پروژه شركت مهندسين مشاور موننكو و پيمانكار آن شركت مهام شرق، سپاسد و TBEA هستند.

در پايان گفتني است پست 400 به 63 كيلوولت هاتف در شرق استان اصفهان و در كيلومتر 55 اصفهان - كوهپايه قرار دارد.

کد خبر : 85311
تاریخ : سه شنبه ، ٢٢ اسفند ١٣٩٦ ١٢:٣٣
تعداد بازديد : ٦٩١