برگزاري سومين همايش ايمني در برق اهواز

سومين همايش ايمني برق ويژه كاركنان شركت توزيع نيروي برق اهواز با هدف تبادل تجربه و انتقال دانش ايمني برگزار شد.

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق اهواز، سومين همايش ايمني برق، به ميزباني امور برق شهرستان كارون با حضور كاركنان ستادي، مناطق و شهرستانهاي تابع اين شركت برگزار شد.

مهندس طاهر باوي مديرامور برق شهرستان كارون در اين باره گفت: ايمني از جمله مباحث مهمي است كه از وقوع حوادث ناگوار جلوگيري مي كند. برگزاري اين همايش هاي دوره اي براي كاركنان برق اهواز، زمينه ساز انتقال دانش و تجربه است.

وي در ادامه افزود: گسترش فرهنگ ايمني نيازمند برنامه ريزي هدفمند است تا افراد بصورت خودكار و بدون دستور براي حفظ جان و سلامتي خودتلاش كنند و همچنين افزايش اختيارات سرپرستان گروهها و ايجاد مكانيزيم تنبيه و تشويش بوسيله فورمنها نيزمي تواند به كاهش حوادث حين كار و تقويت جايگاه ايمني كمك شاياني كند.

مهندس سعيد آقائي معاون بهره برداري شركت توزيع نيروي برق اهواز دربخش ديگري از همايش با اشاره به اهميت برگزاري دوره هاي ايمني اظهار داشت: كاهش حوادث حين كار باعث حفظ سرمايه انساني مجرب و فني مي شود. لذا ارتقاء سطح ايمني به عنوان يك ضرورت، نيازمند كمك همه كاركنان برق اهواز است.

آقائي در ادامه افزود: جهت ارتقاء سطح ايمني، اقدامات خوبي دربرق اهواز صورت گرفته است كه نوسازي ماشين آلات، بازسازي وتعويض ناوگان فرسوده، برگزاري دوره هاي ايمني در سال96 و همچنين برنامه ريزي جهت تعويض 30 پاكت تراكت در سال آينده از جمله اقدامات و برنامه هاي مهمي است كه به افزايش ايمني حين كار منجرمي شود.

کد خبر : 85272
تاریخ : یکشنبه ، ٢٠ اسفند ١٣٩٦ ١٤:٤٣
تعداد بازديد : ٦٤٤