برقرساني به روستاهاي بدون كد و دسترسي در دستور كار توانير

مجري طرح برقرساني روستايي كشور از برقرساني به روستاهاي بدون كد و دسترسي خبر داد و گفت: شركت توانير براي اين منظور برنامه ريزي كرده است.

مجري طرح برقرساني روستايي كشور از برقرساني به روستاهاي بدون كد و دسترسي خبر داد و گفت: شركت توانير براي اين منظور برنامه ريزي كرده است.

به گزارش پايگاه خبري توانير، مهندس مصلحتي شربياني از شناسايي 400 روستا در سطح كشور در سال جاري در بحث برق رساني خبر داد و افزود: اين روستاها به دليل نداشتن كد روستايي و واقع شدن در مناطقي كه معارض داشته و جاده نداشتند در برنامه نبودند كه با رفع اين موانع در موافقتنامه قرار گرفته و بر قدار مي شوند.
وي خاطرنشان كرد: درحال حاضر 30 درصد جمعيت در روستاها هستند و رشد جمعيت در روستاها بالا است بنابراين دربرخي روستاها و مناطق كه رشد جمعيت به 10خانوار برسد ما موظفيم آنها را برق دار كنيم.
مجري طرح برق روستايي كشور با بيان اينكه برخي روستاها به وسيله انرژيهاي نو برق رساني مي شوند، گفت: به طور مثال دراستان كرمان از اين ظرفيت اقتصادي به نحو مناسب استفاده شده است.
برپايه اين گزارش، در سال جاري در قالب تفاهم نامه شركت توزيع نيروي برق شمال استان كرمان باشركت توانير، تعداد 7 روستا در شمال استان كرمان تامين برق و روشنايي 76 روستا نيز با اعتباري بالغ بر 20 ميليارد ريال اجرا شده است.

کد خبر : 85269
تاریخ : یکشنبه ، ٢٠ اسفند ١٣٩٦ ١٢:٣٢
تعداد بازديد : ٧٠٨
فرستنده خبر : روح اله حميديان اهور