مدير عامل برق باختر خبر داد

20 پروژه در دست اقدام در استان همدان

فرهاد شبيهي در حاشيه بازديد از پروژه هاي استان همدان و در جمع خبرنگاران از 20 پروژه در دست اقدام در سطح استان همدان خبر داد.

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي برق باختر، فرهاد شبيهي در حاشيه بازديد از پروژه هاي استان همدان و در جمع خبرنگاران از 20 پروژه در دست اقدام در سطح استان همدان خبر داد.

مهندس شبيهي مديرعامل اين شركت با اعلام اين خبر افزود: به منظور ارتقاء كيفيت خدمات برق رساني به مشتركان در بخشهاي كشاورزي و خانگي استان همدان و افزايش قابليت اطمينان شبكه فوق توزيع و انتقال اين استان احداث پروژه هاي مختلف برق رساني و انتقال در دستور كار برق باختر قرار گرفت.

مديرعامل برق باختر ،اين پروژه ها را شامل افزايش ظرفيت پست، احداث پست و احداث خط اعلام كرد و به برخي از آنها اشاره كرد: عبارتند از خط 63 كيلوولت شهر صنعتي جوكارملاير و پست 20/63 كيلوولت اسدآباد 2 و افزايش ظرفيت پست 20/63 كيلوولت شهرك صنعتي ويان كه از 100 درصد پيشرفت فيزيكي برخوردارند.

اين گزارش مي افزايد شبيهي در ادامه همچنين احداث خط كابلي 63 كيلوولت همدان 6، احداث پست 20/63 كيلوولت بازسازي ملاير يك و اصلاح تغذيه همدان 4 و خط هوايي تغذيه همدان 6 را از ديگر پروژه هاي اين شركت در استان همدان نام برد.

براساس اين گزارش خطوط 63 كيلوولت خروجي از پست 230 شهيد صفي خاني ملاير، خط 63 كيلوولت بهمن –نهاوند 3، تقويت شبكه نهاوند تا پايان سال 99 در اين استان به بهره برداري مي رسد و احداث پست 20/63 كيلوولت نهاوند 3 نيز از جمله پروژه هايي است كه تا پايان سال مذكور به بهره برداري مي رسد.

وي همچنين در ادامه از پست 63 /230 كيلوولت جديد همدان، خط 63/230 كيلوولت جديد همدان، خط 230 كيلوولت هگمتانه، خط 63 كيلوولت ملاير 4، پست 63 كيلوولت ملاير4 و پست 20/63 كيلوولت سياه كمر (قوش تپه) ساير پروژه هاي در دست اقدام اين شركت براي افزايش قابليت اطمينان و برق رساني مستمر و مطمئن در استان همدان نام برد.

کد خبر : 85256
تاریخ : شنبه ، ١٩ اسفند ١٣٩٦ ١٠:٥٠
تعداد بازديد : ٦٧٠