ارزيابي داخلي واحدهاي اجرائي شركت توزيع نيروي برق استان سمنان

ارزيابي داخلي مديريت هاي توزيع برق در شهرستان هاي استان سمنان به اجرا درآمد.

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي توزيع سمنان، سرپرست دفتر منابع انساني شركت توزيع برق استان با اعلام اين خبر گفت: با توجه به اسناد بالا دستي و در راستاي پايش عملكرد واحدهاي اجرائي اين شركت، ارزيابي داخلي صورت گرفت.

مهندس بامداد يغمايي افزود: مطابق برنامه زمان بندي ، شاخص هاي ارزيابي به كليه مديريت هاي توزيع برق ارائه و ظرف مدت چهار روز اين طرح اجرائي شده است.

وي اظهار داشت: در قالب اين برنامه، فرآيندهاي اداره هاي بهره برداري، برنامه ريزي و مهندسي، خدمات مشتركان، درآمد و خدمات مالي و اداري مديريت هاي توزيع برق شهرستان هاي شاهرود، سمنان، دامغان، گرمسار، مهديشهر، آرادان، سرخه، ميامي و همچنين امور برق بسطام مورد ارزيابي قرار گرفت.

وي در ادامه با اشاره به اين كه به منظور اجراي ارزيابي، از ظرفيت 41 نفر از همكاران ستادي و مديريت هاي توزيع برق استفاده شده تصريح كرد: آشنايي ارزيابان واحدهاي سطح شركت از روندكاري ساير مديريت ها از مهم ترين دستاوردهاي اين طرح براي اشتراك دانش و تجربيات به شمار مي رود.

وي همچنين خاطرنشان كرد: پس از اتمام فرآيند ارزيابي داخلي، ارزيابان نقاط قابل بهبود را شناسايي و ارائه كرده تا در قالب كارگاه آموزشي، فرآيندها بازآموزي شوند.

کد خبر : 85254
تاریخ : جمعه ، ١٨ اسفند ١٣٩٦ ١١:١٢
تعداد بازديد : ٦٣٠