ارتقاي شاخص هاي خدمت رساني يكي از دستاوردهاي نظام پيشنهادها است

مديرعامل شركت تـوزيع بـرق استـان در سيزدهمين نشست كميته عالي نظام پيشنهادها گفت: ارتقاي شاخص هاي خدمت رساني، يكي از دستاوردهاي نظام پيشنهادها محسوب مي شود.

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي توزيع سمنان، مديرعامل اين شركت در سيزدهمين نشست كميته عالي نظام پيشنهادها گفت: ارتقاي شاخص هاي خدمت رساني، يكي از دستاوردهاي نظام پيشنهادها محسوب مي شود.

مهندس سيد محمد موسوي زاده بيان داشت: با ارتقاي شاخص هاي شركت در عرصه خدمات دهي، در ارائه خدمات تسريع شده و رضايتمندي مردم نيز افزايش مي يابد.

وي با اشاره به اين كه با تلاش همكاران و توجه آنان به مقوله پيشنهاد دهي و مشاركت در اين زمينه، شاهد افزايش نرخ مشاركت در ارائه پيشنهاد هاي هستيم افزود: فعاليت نظام پيشنهادها در شركت به منزله پويائي سازمان است و اين مهم بيانگر تعلق سازماني كاركنان است.

وي تصريح كرد: يكي از اهداف ما براي سال آينده اين است كه بررسي نمائيم عملياتي كردن پيشنهادهاي مصوب كاركنان، چه اندازه روي شاخص هاي عملكردي نقش ايفا كرده و ميزان تاثير گذاري آن را نيز سنجش كنيم.

خاطرنشان مي سازد در اين نشست 126 كارشناسي شده توسط كارگروه هاي شش گانه بررسي شده و ميزان پاداش 26 پيشنهاد مصوب تعيين و جهت اجرا به واحدهاي ذيربط ارائه شدند.

کد خبر : 85251
تاریخ : جمعه ، ١٨ اسفند ١٣٩٦ ١١:٠١
تعداد بازديد : ٥٩٧