تجهيز بخش 230 كيلو ولت پست اهواز 2 به كليدهاي فرمان راه دور

بخش 230 كيلو ولت پست اهواز 2 شركت برق منطقه اي خوزستان، به كليدهاي فرمان راه دور مجهز شد.

به گزارش پايگاه خبري شركت توانير به نقل از روابط عمومي برق خوزستان، بخش 230 كيلو ولت پست اهواز 2 اين شركت، به كليدهاي فرمان راه دور مجهز شد.

مدير امور بهره برداري ناحيه شرق اهواز گفت: در سال اقتصاد مقاومتي اين امور اقدام به جدا سازي 45 عدد سلكتور فرمان كليد هاي قدرت ASEA از تابلوهاي اسقاط و نصب آنها در تابلوهاي بخش 230 كيلو ولت پست اهواز 2 با هدف صرفه جويي اقتصادي و هدفمند كردن هزينه ها با استفاده از منابع مالي محدود كرد.

امير زبيدي ادامه داد: سلكتورهاي جدا سازي شده كه هر كدام ارزشي بالغ بر 30 ميليون ريال دارد در كليدهاي هوايي بخش 230 كيلو ولت نصب و فرمان راه دور اين كليدهاي هوايي راه اندازي شده است.

وي اضافه كرد: كليدهاي بخش 230 كيلو ولت اين پست از بدو تاسيس فاقد كليدهاي فرمان راه دور بوده اند.

مدير امور بهره برداري ناحيه شرق اهواز بيان كرد: در همين راستا اقدام به جداسازي صدها عدد انواع كنكتور از تجهيزات اسقاط در اين پست جهت استفاده در شبكه شده است.

کد خبر : 85248
تاریخ : چهار شنبه، ١٦ اسفند ١٣٩٦ ١٥:٤٥
تعداد بازديد : ٤٣٤