تجهيز بخش 230 كيلو ولت پست اهواز 2 به كليدهاي فرمان راه دور

به گزارش پايگاه خبري شركت توانير به نقل از روابط عمومي برق خوزستان، بخش 230 كيلو ولت پست اهواز 2 اين شركت، به كليدهاي فرمان راه دور مجهز شد.

مدير امور بهره برداري ناحيه شرق اهواز گفت: در سال اقتصاد مقاومتي اين امور اقدام به جدا سازي 45 عدد سلكتور فرمان كليد هاي قدرت ASEA از تابلوهاي اسقاط و نصب آنها در تابلوهاي بخش 230 كيلو ولت پست اهواز 2 با هدف صرفه جويي اقتصادي و هدفمند كردن هزينه ها با استفاده از منابع مالي محدود كرد.

امير زبيدي ادامه داد: سلكتورهاي جدا سازي شده كه هر كدام ارزشي بالغ بر 30 ميليون ريال دارد در كليدهاي هوايي بخش 230 كيلو ولت نصب و فرمان راه دور اين كليدهاي هوايي راه اندازي شده است.

وي اضافه كرد: كليدهاي بخش 230 كيلو ولت اين پست از بدو تاسيس فاقد كليدهاي فرمان راه دور بوده اند.

مدير امور بهره برداري ناحيه شرق اهواز بيان كرد: در همين راستا اقدام به جداسازي صدها عدد انواع كنكتور از تجهيزات اسقاط در اين پست جهت استفاده در شبكه شده است.

کد خبر : 85248
تاریخ : چهار شنبه، ١٦ اسفند ١٣٩٦ ١٥:٤٥