پايان عمليات احداث ورود و خروج خطوط 132 كيلو ولت بهبهان- ياسوج 400 در پست چرام

معاون طرح هاي توسعه برق شركت برق منطقه اي خوزستان گفت: عمليات احداث ورود و خروج خطوط 132 كيلو ولت بهبهان- ياسوج 400 در پست چرام به پايان رسيد.

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي برق خوزستان، معاون طرح هاي توسعه برق اين شركت گفت: عمليات احداث ورود و خروج خطوط 132 كيلو ولت بهبهان- ياسوج 400 در پست چرام به پايان رسيد.

مهدي ابوعلي گله داري اظهار كرد: عمليات احداث ورود و خروج خطوط 132 كيلو ولت بهبهان- ياسوج 400 در پست چرام شامل تامين تجهيزات، عمليات ساختماني، نصب برج و سيمكشي به طول 3 كيلومتر مدار به پايان رسيد.

وي ارزش سرمايه گذاري اين پروژه را بالغ بر 9 ميليارد ريال دانست و افزود: هدف بهره برداري از اين پروژه امكان بارگيري كامل از ظرفيت منصوبه، افزايش پايداري و ضريب اطمينان شبكه فوق توزيع منطقه و كاهش محدوديت در شبكه فوق توزيع عنوان كرد.

کد خبر : 85247
تاریخ : چهار شنبه، ١٦ اسفند ١٣٩٦ ١٥:٤٤
تعداد بازديد : ٤٤٩