توانمندسازي نيروي انساني راهكاري براي حفظ سرمايه انساني در توزيع برق تهران بزرگ

مديرعامل شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ در نشست هم انديشي منطقه برق پاسداران گفت : توانمندسازي نيروي انساني راهكاري در جهت حفظ سرمايه انساني و به تبع آن دستيابي به اهداف و فعاليت هاي شركت است.

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي توزيع نيروي برق تهران بزرگ، مديرعامل اين شركت در نشست هم انديشي منطقه برق پاسداران گفت: توانمندسازي نيروي انساني راهكاري در جهت حفظ سرمايه انساني و به تبع آن دستيابي به اهداف و فعاليت هاي شركت است.

مهندس صبوري، مديرعامل اين شركت به همراه معاونين و مديران ارشد حوزه ستادي، طي بازديد از منطقه برق پاسداران با تاكيد بر آموزش و توانمندسازي همكاران گفت: مديران مناطق، مديران بسيار توانمندي هستند كه انتظار مي رود با وحدت رويه و تعامل، نسبت به اجراي سياست هاي ابلاغي سازمان هاي بالادستي و ستاد راهبردي شركت، به صورت عملياتي اهتمام ويژه ورزند.

وي افزود: تمامي همكاران بايد با رعايت آئين نامه ها و دستورالعمل هاي نظارتي و در چارچوب قوانين ومقررات در ارائه خدمت به مردم شريف تهران كوشا باشند.

مهندس صبوري با اشاره به كاهش بارندگي و بحران كم آبي در كشور و پيك تابستان 97 گفت: با توجه به شرايط اقليمي كشور، گذر موفقيت آميز پيك تابستان، نياز به همت والاي تمامي كاركنان صنعت برق به ويژه توزيع نيروي برق تهران بزرگ دارد و از تمامي همكاران درخواست دارم كه با جديت تمامي توان خود را در اين امر به كار گيرند.

مديرعامل شركت در پايان سخنان خود با توجه به روزهاي پاياني سال، از تلاش هاي تمامي همكاران در سال 96 تشكر و قدرداني كرد و گفت: اميدوارم سال جديد سالي خوب و همراه با تلاش مضاعف براي صنعت برق باشد و در راستاي خدمت رساني به مردم شريف ايران گام هاي بلند و استوار برداريم.

در اين بازديد همچنين مهندس محمدعلي جعفري آذر مدير منطقه برق پاسداران طي گزارشي در خصوص اقدامات منطقه، از كاهش حداكثري هزينه هاي جاري و كمترين ميانگين مدت زمان خاموشي به عنوان اقدامات شاخص منطقه اشاره كرد.

کد خبر : 85245
تاریخ : چهار شنبه، ١٦ اسفند ١٣٩٦ ١٣:٥٤
تعداد بازديد : ٤٣٩