توسط توانير

نظام نامه فناوري اطلاعات مكاني بخش انتقال و فوق توزيع برق ابلاغ شد

براساس اين نظام نامه كه با امضاي مهندس آرش كردي مديرعامل توانير ابلاغ شده است، كميته راهبري GIS صنعت برق در بخش انتقال و فوق توزيع در معاونت تحقيقات و منابع انساني توانير مستقر خواهد بود.

مديرعامل شركت توانير، در نامه اي، نظام نامه فناوري اطلاعات مكاني بخش انتقال و فوق توزيع صنعت برق را به كليه شركتهاي برق منطقه اي و شركت مديريت شبكه برق ايران ابلاغ كرد.
به گزارش پايگاه خبري توانير، براساس اين نظام نامه كه با امضاي مهندس آرش كردي ابلاغ شده است، كميته راهبري GIS صنعت برق در بخش انتقال و فوق توزيع در معاونت تحقيقات و منابع انساني توانير مستقر خواهد بود.
سياستگذاري كلان GIS,SDI صنعت برق در امور برنامه ريزي، طراحي و توسعه و بهره برداري از مهمترين مسئوليت هاي اين كميته خواهد بود.
همچنين ساماندهي فعاليتهاي مرتبط با سيستم اطلاعات مكاني كه مجموعه اي از سياستها، استانداردها، فناوري ها، داده هاي مكاني، سازمان ها و منابع انساني است از ديگر وظايف اين كميته به شمار مي رود.
برپايه اين گزارش، مهندس كردي در ابلاغيه اين نظام نامه تاكيد كرده است كه كميته راهبري GIS صنعت برق موظف است با به كار گيري اين سيستم ها، دسترسي و استفاده بهينه از داده هاي مكاني در سطح شركت توانير و شركتهاي زيرمجموعه را تسهيل و هماهنگ نمايد.
خاطرنشان مي سازد كه اين نظام نامه به منظور انجام تكاليف قانوني برنامه هاي توسعه (ماده 46 بند (ه) قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي) و هماهنگي و همسويي ميان بخش هاي مختلف شركت توانير و شركتهاي زيرمجموعه و حمايت از انجام فعاليتهاي اجرايي در حوزه GIS تدوين و ابلاغ شده است.

کد خبر : 85167
تاریخ : چهار شنبه، ٠٩ اسفند ١٣٩٦ ١٠:٢٠
تعداد بازديد : ١٠٠١
فرستنده خبر : روح اله حميديان اهور