مديرعامل شركت سهامي برق منطقه اي گيلان

بازه زماني پيك استان گيلان در حال افزايش است

اعداد و ارقام پيك بار بيانگر اين است كه بازه زماني پيك استان گيلان در سال 96 نسبت به سالهاي گذشته در حال افزايش است.

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي برق گيلان، عظيم بلبل آبادي مديرعامل اين شركت با اشاره به تغييرات اساسي در بازه زماني پيك استان گيلان گفت: پيك مصرف برق استان گيلان كه در 19 مرداد امسال اتفاق افتاد و مقدار آن 1720 مگاوات بود نشان مي دهد كه از حدود ساعت 12 ظهر، مصرف پيك استان شروع شده است و تا ساعت 18 عصر ادامه داشته است، به عبارتي در يك بازه زماني 6 ساعته پيك استان اتفاق افتاده است. پيك شب هم از ساعت 21 شروع شده و تا ساعت 24 ادامه داشته است. اين اعداد و ارقام بيانگر اين است كه بازه زماني پيك استان در سال 96 نسبت به سالهاي گذشته در حال افزايش است. همچنين پيك استان از شب به روز انتقال يافته است و پيش بيني مي شود پيك بار در سال 1400 به حدود 2005 و در سال 1405 به حدود 2411 مگاوات برسد.

وي به نقدينگي مورد نياز براي اصلاح و بهينه سازي شبكه انتقال و فوق توزيع اشاره كرد و گفت: براي اصلاح و بهينه سازي شبكه انتقال و فوق توزيع در بازه زماني 5 ساله از سال 1396 تا سال 1400، در بخش اصلاح و بهينه سازي شبكه فوق توزيع به 45 ميليارد تومان و براي اصلاح و بهينه سازي شبكه انتقال 94 ميليارد تومان اعتبار نياز است. در مجموع براي براي اصلاح و بهينه سازي شبكه انتقال و فوق توزيع، سنجش و پايش و كيفيت توان در اين بازه زماني به 141 ميليارد تومان اعتبار نياز است.

کد خبر : 84683
تاریخ : شنبه ، ٢٣ دی ١٣٩٦ ١٠:٠١
تعداد بازديد : ١٣٨٨