تعويض 6600 مقره معيوب ازسطح شبكه برق شهرستان باوي

به منظوربهبود وضعيت شبكه تعداد 6 هزار و ششصد و چهل و يك مقره از سطح شبكه برق شهرستان باوي جمع آوري و تعويض شد.

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق اهواز، به منظور بهبود وضعيت شبكه تعداد 6 هزار و ششصد و چهل و يك مقره از سطح شبكه برق شهرستان باوي جمع آوري و تعويض شد.

مهندس بهزاد شافعي زاده مدير امور برق شهرستان باوي دراين باره بيان داشت: پديده گردوخاك سالهاي اخير به عنوان خطر بالقوه اي است كه در كمين تجهيزات شبكه برق نشسته است كه در سال95 خسارات زيادي به شبكه برق اهواز وارد كرد، پس از بررسي هاي به عمل آمده مقرر شد جهت جلوگيري ازتكرار وقايع سال گذشته كليه مقره هاي آسيب ديده با مقره سيليكوني و با فاصله خزشي بيشتر تعويض شوند.

وي در ادامه افزود: شبكه برق فشارمتوسط اين شهرستان گستردگي بطول 532 كيلومتر دارد كه تمام تلاش همكاران ما در امور برق شهرستان باوي در راستاي شناسائي نقاط بحراني و مقره ها و تجهيزات آسيب ديده است كه در اين راستا با تعويض 6641 مقره و نصب همين تعداد مقره سيليكوني جديد اميدواريم مشكلات شبكه در اين حوزه مرتفع شود.

مدير امور برق شهرستان باوي اعتبار اختصاص يافته به اين پروژه را بالغ بر5 ميليارد و سيصد و دوازده ميليون ريال اجرا و به مرحله بهره برداري رسيد.

کد خبر : 84675
تاریخ : چهار شنبه، ٢٠ دی ١٣٩٦ ١٥:٠٠
تعداد بازديد : ١٥٤١