آغاز عمليات اجرايي پروژه خط كابلي 63 كيلولت همدان 6

با بهره برداري از خط مذكور شرايط لازم جهت راه اندازي پست سيار همدان 6 و افزايش سطح پايداري لايه فوق توزيع شهر همدان مهيا مي شود.

به منظور افزايش قابليت اطمينان شبكه فوق توزيع شهر همدان و رفع ضعف ولتاژ مشتركين شهرهمدان، عمليات احداث خط كابلي 63 كيلوولت دو مداره پست همدان 6 آغازشد.

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي برق باختر وحيد سوري مجري طرح خط مذكور ضمن اعلام مطلب فوق بيان داشت : با احداث اين خط زميني به طول 2400 متر پستهاي 63 كيلوولت بوعلي به پست 63 كيلوولت همدان 6 متصل مي شود.

وي افزود: با بهره برداري از خط مذكور شرايط لازم جهت راه اندازي پست سيار همدان 6 و افزايش سطح پايداري لايه فوق توزيع شهر همدان مهيا مي شود.

کد خبر : 84666
تاریخ : سه شنبه ، ١٩ دی ١٣٩٦ ١٤:٠٠
تعداد بازديد : ١٣٥٢