مديرعامل شركت توزيع نيروي برق استان كردستان

افزايش واگذاري انشعاب برق به متقاضيان كردستاني/ مشتركان صنعتي بيشترين ميزان مصرف را به خود اختصاص دادند

مدير عامل شركت توزيع نيروي برق استان كردستان گفت: بررسي آمار واگذاري انشعاب برق در سال 96 بيانگر آن است كه در 9 ماهه اول سال 96 به نسبت مدت مشابه سال گذشته فروش انشعاب تعرفه خانگي با 6/33 درصد افزايش مواجه شده است.

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان كردستان هيوا لهونيان افزود: در 9 ماهه اول سال 95 در مجموع حدود 9 هزار و 800 انشعاب واگذار شده بود كه با افزايش حدود 34 درصدي به حدود 13 هزار و 100 انشعاب در سال جاري رسيده است.

وي افزود: مصوبه اخير دولت مبني بر واگذاري انشعاب غير دائم به مشتركين نواحي منفصل شهري يكي از عوامل مهم رشد تقاضاي انشعاب در سال جاري بوده است به گونه اي كه بعد از ابلاغ اين قانون شاهد مراجعه فراوان ساكنين اين نواحي براي دريافت انشعاب غير دائم در شهرستان ها بوده ايم. لهونيان تأكيد كرد: در بخش كشاورزي نيز فروش انشعاب به نسبت سال گذشته رشد قابل توجهي داشته است و از 172 انشعاب در سال 95 به 346 انشعاب در سال جاري رسيده است و در مورد انشعابات تجاري نيز با رشد حدود 22.5 درصد مواجه بوده ايم. مدير عامل شركت توزيع نيروي برق استان كردستان با بيان اينكه تعداد كل مشتركين برق استان تا پايان آذر ماه 96 به حدود 617 هزار رسيده است تأكيد كرد: مشتركين خانگي بالاترين تعداد مشترك در استان را به خود اختصاص داده اند و حدود 84 درصد از مشتركين برق استان در تعرفه خانگي هستند. تعرفه هاي تجاري با حدود 11 درصد و عمومي با حدود 3 درصد نيز رده هاي بعدي تعداد مشتركين برق استان قرار دارند.

لهونيان با اشاره به وضعيت مصرف برق استان تأكيد كرد: مصرف برق استان در 9 ماهه اول سال جاري به نسبت مدت مشابه در سال گذشته حدود 8.4 درصد افزايش داشته است و از 1 ميليون و 570 هزار مگاوات ساعت به يك ميليون و 701 مگاوات ساعت رسيده است.

ي در خصوص تغييرات مصرف در تعرفه هاي مختلف هم يادآور شد: در بازه زماني ياد شده تعرفه صنعتي با 16 درصد افزايش بالاترين افزايش مصرف را در سال جاري داشته است و تعرفه هاي روشنايي معابر، عمومي و تجاري نيز در رده هاي بعدي افزايش مصرف قرار دارند.

تعرفه خانگي نيز به نسبت مدت مشابه سال گذشته در حدود 4 درصد افزايش داشته است. مدير عامل شركت توزيع نيروي برق استان كردستان در خصوص اقدامات انجام شده در راستاي توسعه شبكه برق استان خاطر نشان كرد: در مدت 9 ماهه اول سال جاري حدود 61 كيلومتر شبكه فشار متوسط و 50 كيلومتر شبكه فشار ضعيف احداث و حدود 300 دستگاه ترانسفورماتور نصب شده است. وي در پايان با بيان اينكه شركت توزيع نيروي برق استان كردستان خدمت رساني به مشتركين در جهت تأمين برق مستمر و پايدار را از اهداف اصلي خود مي داند، اظهار اميدواري كرد: مجموعه اقدامات انجام شده موجب رضايتمندي بيشتر مشتركين و شهروندان استان شود.

کد خبر : 84661
تاریخ : سه شنبه ، ١٩ دی ١٣٩٦ ١٠:١٨
تعداد بازديد : ١٣٧٩