پروژه تامين برق آخرين مجتمع مسكوني مهر توسط امور برق شمال زنجان بهره برداري شد

پروژه تامين برق مجتمع 250واحدي مسكن مهر آسمان آبي در كوي پونك شهرستان زنجان با صرف اعتباري بالغ بر سه ميليارد و چهارصدوهفتاد ميليون ريال به بهره برداري رسيد.

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان زنجان، پروژه تامين برق مجتمع 250واحدي مسكن مهر آسمان آبي در كوي پونك شهرستان زنجان با صرف اعتباري بالغ بر سه ميليارد و چهارصدوهفتاد ميليون ريال به بهره برداري رسيد.

با همت پرسنل اموربرق شمال شهرستان زنجان به منظور بهره برداري از اين پروژه يك باب ساختمان پست برق زميني با ظرفيت 500كيلوولت آمپر، تابلوي برق 20كيلوولت هوشمند كنترل از راه دور، 1695متر شبكه فشارضعيف زميني، 203متر شبكه فشارضعيف هوايي و 57 متر شبكه فشارمتوسط زميني احداث شد.

گفتني است با اتمام اين طرح آخرين مجتمع مسكوني مهر حوزه برق شمال زنجان برقرساني و ساكنان منطقه از نعمت برق بهره مند شدند.

کد خبر : 84660
تاریخ : سه شنبه ، ١٩ دی ١٣٩٦ ٠٩:٣٧
تعداد بازديد : ١٦٦٠