مدير عامل شركت سهامي برق منطقه اي گيلان

بارگيري بيش از 70 درصدي نيمي از پستهاي انتقال برق

شرايط بارگيري شبكه انتقال در پيك تابستان سال 96 نشان مي دهد كه از 13 پست انتقال منصوبه و در حال بهره برداري در سطح استان گيلان، 7 پست بالاي 70 درصد بارگيري شده اند.

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي برق گيلان، مهندس عظيم بلبل آبادي مديرعامل اين شركت با اشاره به وضعيت استان گيلان و وضعيت نيروگاههاي استان و ميزان توليدشان گفت: استان گيلان در درصد نسبت بار پيك همزمان به مجموع ظرفيت ترانس هاي فوق توزيع در سال 95 بعد از استانهاي خوزستان، مازندران و تهران رتبه چهارم را دارد. همچنين از نظر ميزان ظرفيت اختصاص يافته از ترانسفورماتورهاي فوق توزيع به هر مشترك توزيع با 2 كيلووات ظرفيت براي هر مشترك ، استان گيلان در رديف سوم قرار دارد. به عبارتي اگر تمام مشتركين استان گيلان بطور همزمان 2 كيلووات انرژي برق مصرف كنند تمام ترانسفورماتورهاي فوق توزيع فول بار خواهند بود.

مدير عامل شركت سهامي برق منطقه اي گيلان گفت: شرايط بارگيري شبكه انتقال در پيك تابستان سال 96 نشان مي دهد كه از 13 پست انتقال منصوبه و در حال بهره برداري در سطح استان گيلان، 7 پست بالاي 70 درصد بارگيري شده اند. همچنين شرايط بارگيري شبكه فوق توزيع در پيك تابستان سال 96 نشان مي دهد كه از 19 پستي كه در شهر رشت و اطراف آن وظيفه تامين انرژي مركز استان را عهده دار هستند، 13 پست بالاي 70 درصد بارگيري شده اند. در مركز استان از بابت فوق توزيع دچار پرباري خطوط و پستهاي فوق توزيع هستيم. شرايط بارگيري شبكه فوق توزيع غرب استان در پيك تابستان سال 96 نشان مي دهد كه از 17 پست فوق توزيع ، 10 پست بالاي 70 درصد بارگيري شده اند. شرايط بارگيري شبكه فوق توزيع شرق استان در پيك تابستان سال 96 نشان مي دهد كه از 14 پست، 6 پست بالاي 70 درصد بارگيري شده اند. شرايط بارگيري شبكه فوق توزيع جنوب استان در پيك تابستان سال 96 نشان مي دهد كه از 4 پست، 1 پست بالاي 70 درصد بارگيري شده اند. اين وضعيت بيانگر پرباري پستهاي گيلان است كه اگر سرمايه گزاري در اين بخش اتفاق نيفتد شرايط به مراتب حادتر و مشكل تر خواهد بود.

کد خبر : 84641
تاریخ : شنبه ، ١٦ دی ١٣٩٦ ١٢:٤٢
تعداد بازديد : ١٧١٩