دستگيري تجهيزات سرقت سيم در شهرستان هاي بم و منوجان

رضوي علوي گفت: در ادامه برخورد با سارقين سيم هاي مسي شبكه توزيع برق, در شهرستان رودبار جنوب متهم ع.ع توسط نيروي انتظامي در شهرستان منوجان دستگير شد.

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق جنوب استان كرمان، رضوي علوي مدير دفتر روابط عمومي اين شركت از دستگيري مالخر سيم هاي مس در شهرستان هاي بم خبر داد و گفت: در دي ماه سال جاري فردي با نام پ.ع در شهرستان بم و شهرهاي اطراف اقدام به خريد و فروش سيم هاي مسي سرقت شده شبكه هاي توزيع مي كرد؛ كه با پيگيري هلي بعمل آمده, ضمن دستگيري ميزان 200 كيلوگرم سيم مسي سرقت شده, از نامبرده كشف شد.

وي در ادامه بيان كرد: فرد نامبرده در اعترافات خود بيان كرده كه بعد از جمع آوري سيم ها در شهرستان بم و شهرهاي اطراف آنها را به شهر اراك انتقال مي داده است.

رضوي علوي در ادامه خاطرنشان كرد: همچنين در ادامه برخورد با سارقين سيم هاي مسي شبكه توزيع برق, در شهرستان رودبار جنوب متهم ع.ع توسط نيروي انتظامي در شهرستان منوجان دستگير شد.

کد خبر : 84635
تاریخ : شنبه ، ١٦ دی ١٣٩٦ ١٠:٠٦
تعداد بازديد : ١٧٠٨