پس از انجام بازديد اتاق احتراق (CI)، واحد يك گازي نيروگاه قم به شبكه سراسري برق پيوست

واحد شماره يك گازي نيروگاه سيكل تركيبي قم كه به منظور بازديد اتاق احتراق (CI) طبق برنامه زمانبندي و با هماهنگي مركز كنترل براي مدت 9 روز از شبكه سراسري برق خارج شده بود پس از انجام بازديدهاي لازم، در موعد مقرر به شبكه سراسري برق پيوست.

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي نيروگاه قم، واحد شماره يك گازي نيروگاه سيكل تركيبي قم كه به منظور بازديد اتاق احتراق (CI) طبق برنامه زمانبندي و با هماهنگي مركز كنترل براي مدت 9 روز از شبكه سراسري برق خارج شده بود پس از انجام بازديدهاي لازم، در موعد مقرر به شبكه سراسري برق پيوست.

در اين بازديد، تجهيزات اتاق احتراق، پره هاي ثابت و متحرك رديف اول و تجهيزات جانبي واحد مورد بازديد قرار گرفت.

خاطرنشان مي شود اين بازديد در فواصل زماني 8000 ساعت كاركرد معادل واحد، صورت مي پذيرد.

لازم به ذكر است نيروگاه قم با چهار واحد گازي و دو واحد بخاري توان توليد نامي 714 مگاوات را دارا است.

کد خبر : 84390
تاریخ : دو شنبه ، ١٣ آذر ١٣٩٦ ١٣:٢١
تعداد بازديد : ١٣٤٧