تعويض بيش از 1800 دستگاه كنتورمعيوب از سطح منطقه جنوب شرق اهواز

اهواز بمنظوركمك به تحقق حقوق شهروندي مشتركان برق اهواز و كاهش تلفات انرژي بيش از 1800دستگاه كنتورمعيوب ازسطح منطقه3 كلانشهر اهواز تعويض شد.

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق اهواز، بمنظوركمك به تحقق حقوق شهروندي مشتركان برق اهواز و كاهش تلفات انرژي بيش از 1800دستگاه كنتور معيوب ازسطح منطقه3 كلانشهر اهواز تعويض شد.

مهندس فرشاد هويزاوي مديراموربرق منطقه 3 اين شركت دراين باره گفت: همزمان با توسعه روز افزون شبكه هاي توزيع، تعويض و ارتقاء تجهيزات نيز از عوامل مهم بهبود وضعيت عملكرد و افزايش سطح خدمات مطلوب است كه در اين راستا با تست و بازرسي مستمر دستگاههاي اندازه گيري و شناسائي موارد معيوب و تبديل كنتورهاي آنالوگ به ديجيتال تلاش داريم اين مهم در جهت حقوق مشتركين محقق شود.

وي در ادامه افزود: قانونگذار به صراحت مشخص كرده است كه مسئوليت نگهداري از تجهيزاتي همچون كنتوربرق متوجه مشتركان است و لذا تقاضا داريم درصورت افزايش نياز به آمپراژ بيشتر، از طريق قانوني و با مراجعه به امور برق مناطق اقدام كنند و از هرگونه آسيب زدن به لوازم اندازه گيري خودداري نمايند زيرا همكاران تست و بازرسي كنتور پس از مراجعه به محل در صورت مشاهده هرگونه دستكاري و آسيب به كنتور و يا تغيير آمپراژ با معرفي متخلفان از حقوق شركت صيانت مي كنند.

مدير امور برق منطقه 3 اين شركت بيان داشت: با برنامه ريزي و تلاش همكاران اين امور درهشت ماه گذشته با تست و بازبيني مستمر لوازم اندازه گيري نسبت به تعويض تعداد1896 دستگاه كنتور معيوب از آنالوگ به ديجيتال اقدام شد.

هويزاوي در پايان گفت: مطابق مواد قانوني 543،660و 687قانون مجازات اسلامي اشخاصي كه اقدام به فك پلمپ كنتور، تخريب و يا دخالت در لوازم اندازه گيري و استفاده غيرمجاز و سرقت انرژي كنند، متخلف محسوب و مشمول جرائم نقدي و مجازات هاي مقرر در قانون و جبران خسارت وارده از طريق مراجع قضايي خواهند شد.

کد خبر : 84197
تاریخ : سه شنبه ، ٢٣ آبان ١٣٩٦ ١٥:٣٥
تعداد بازديد : ١٣٧٨