مديرعامل توانير

همه مراكز حياتي سرپل ذهاب برقدار شده اند

مديرعامل توانير گفت: 80درصد از زيرساخت هاي توزيع و فوق توزيع كه آسيب ديده بودند، مورد بازيابي قرار گرفته و درخصوص منطقه سرپل ذهاب كه بيشترين آسيب را ديده بود، بايد گفت كه در حال حاضر مراكز حياتي برق دار و معابر روستايي و شهري نيز 80درصد برق دار شده اند.

مديرعامل توانير گفت: 50درصد از زيرساخت هاي توزيع و فوق توزيع كه آسيب ديده بودند، مورد بازيابي قرار گرفته و درخصوص منطقه سرپل ذهاب كه بيشترين آسيب را ديده بود، بايد گفت كه در حال حاضر مراكز حياتي برق دار و معابر روستايي و شهري نيز 80درصد برق دار شده اند.

به گزارش پايگاه خبري توانير، مهندس آرش كردي با بيان اين كه زيرساخت هاي اصلي شبكه برق در استان كرمانشاه وارد مدار شده است، اظهار كرد: شبكه موجود كاملا پاسخگوي نياز برق منطقه خواهد بود.
وي ادامه داد: درخصوص شبكه هاي داخلي شهرها و روستاها بايد گفت با توجه به اينكه به دليل پس لرزه مردم در بيرون ساختمان ها اسكان گزيده اند، اولويت ما روشنايي معابر شهري و روستايي بوده، به همين دليل بر اساس اقدامات صورت گرفته، تاكنون 80درصد معابر شهري و روستايي مناطق زلزله زده برق دار شده اند.
سيم كشي منازل تخريب شده است
وي با بيان اينكه بسياري از سيم كشي هاي داخل ساختمان ها دچار آسيب شده است، گفت: رفع مشكل برق ساختمان هاي مسكوني نيازمند زمان است.
وي تصريح كرد: در حال حاضر 30اكيپ اجرايي براي پيشبرد سريع فعاليت ها به مناطق زلزله زده اعزام شده اند كه همين مسئله باعث شده از زمان وقوع زلزله تاكنون سرعت برق دار كردن منطقه به خوبي پيش برود.
وي درخصوص مناطق روستايي زلزله زده نيز گفت: در حال حاضر 50درصد روستاها برق دار شده اند اما با توجه به اينكه مردم اسكان زيادي در منازل ندارند و به دليل وجود پس لرزه به خيابان ها روي آورده اند، هدف ما برق رساني به معابر عمومي است.


کد خبر : 84192
تاریخ : دو شنبه ، ٢٢ آبان ١٣٩٦ ١٩:٥٠
تعداد بازديد : ١٥٣٠