ضريب اطمينان شبكه برق بيمارستان مرتاض يزد با اتوماسيون شدن افزايش يافت

مديرعامل شركت توزيع نيروي برق استان يزد از افزايش ضريب اطمينان شبكه برق بيمارستان مرتاض و ساختمان پزشكان آباديس، از طريق اتوماسيون شدن و ارتباط دو سويه با دو پست فوق توزيع خبر داد.

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان يزد، مهندس محمدرضا صحتي در آيين آغازين بهره برداري از پروژه پست زميني مانوري مرتاض – آباديس، از افزايش ضريب اطمينان شبكه برق بيمارستان مرتاض و ساختمان پزشكان آباديس، از طريق اتوماسيون شدن و ارتباط دو سويه با دو پست فوق توزيع خبر داد وگفت: در حال حاضر امكان مانور برق بيمارستان و مجتمع مذكور از طريق دو پست مدرس و منتظرقائم برقرار شده و از مركز ديسپاچينگ قابل كنترل است.

وي با اشاره به استفاده از نرم افزار اسكادا- زنون در اتوماسيون شدن اين مركز حياتي، انطباق آن با استانداردهاي شركت توانير را يادآور شد و گفت: افزون بر 260 ميليون ريال براي افزايش قدرت مانور و اتوماسيون شدن بيمارستان مرتاض و مجتمع آباديس هزينه شده است.

اين مسئول با بيان اينكه شركت توزيع نيروي برق استان يزد با گذر از مرحله كنترل خاموشي ها به مرحله هوشمندسازي ورود كرده است، رصد لحظه اي تجهيزات از راه دور را يادآور شد و گفت: در حال حاضر 50 دستگاه ريكلوزر، 600 آشكار ساز خطا و برخي تجهيزات قطع كننده به خصوص براي مراكز حساس، اتوماسيون شده اند.

مديرعامل شركت توزيع نيروي برق استان يزد اتوماسيون شدن شبكه و افزايش قدرت مانور شبكه هاي تامين كننده برق مراكز حساس نظير بيمارستان ها را به عنوان اقدامي در جهت پدافند غيرعامل برشمرد.

مهندس آرش نواب، معاون برنامه ريزي و مهندس و مهندس محمد فراتي، مدير ديسپاچينگ هر كدام به صورت جداگانه به بيان فعاليت هاي انجام گرفته دو مجموعه در راستاي هوشمندسازي شبكه هاي برق پرداختند.

دكتر مهرداد مرتاض به همراه مدير مجموعه بيمارستان مرتاض با حضور در مركز ديسپاچينگ ، با قابليت هاي اتوماسيون شبكه آشنا شد.

در آيين بهره برداري از پروژه اتوماسيون بيمارستان مرتاض و مجتمع پزشكان آباديش، آمادگي ديزل ژنراتورهاي آن براي مواقع اضطرار سنجيده شد.

کد خبر : 84188
تاریخ : دو شنبه ، ٢٢ آبان ١٣٩٦ ١٤:٣١
تعداد بازديد : ١٥٨٩