طرح بهسامان در مدارس آذربايجان غربي آغاز شد

طرح آموزشي بهسامان با هدف انتقال اطلاعات صحيح مصرف برق و ايجاد فرهنگ مصرف بهينه منابع ملي در مدارس آذربايجان غربي آغاز شد.

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي توزيع آذربايجان غربي، در آئين آغاز بكار اين طرح كه با حضور كاركنان اداره كل آموزش و پرورش استان در محل سالن انديشه اداره كل آموزش و پرورس استان برگزار شد، نادر اشرف پور مدير دفتر مديريت مصرف توزيع برق آذربايجان غربي گفت: بر اساس تفاهم نامه صورت گرفته مابين آموزش و پرورش و شركت توزيع نيروي برق استان، طرح بهسامان يا مديريت مصرف انرژي در مدارس استان اجرا مي شود.

وي گفت: با آغاز سال تحصيلي جديد اين طرح در 22 مدرسه استان آغاز شده است و هر دو ماه يكبار براي پايه هاي تحصيلي مختلف اجرا خواهد شد.

اشرف پور ادامه داد: اعتبار اختصاص يافته براي طرح بهسامان از سوي اين شركت در سالجاري 500 ميليون ريال است كه در سال آينده افزايش خواهد داشت.

اشرف پور اذعان كرد: در قالب طرح بهسامان فعاليتهاي آموزشي همچون توزيع كتب، بروشور، پوستر، فيلم و سخنراني..، فعاليتهاي فرهنگي همچون مسابقه، مقاله نويسي، نقاشي، شعار نويسي، بازديد از نمايشگاه و طراحي و فعاليتهاي تحقيقاتي اجرا خواهد شد.

مدير دفتر مديريت مصرف توزيع برق آذربايجان غربي افزود: دانش آموزان، مربيان و اولياء آنها در مصرف بهينه و جلوگيري از اسراف انرژي نقش مهمي دارند.

وي اقتصاد مقاومتي در صنعت برق را داشتن روحيه قناعت و پرهيز از اسراف قلمداد كرد و افزود: بر اساس مصوبه دولت بايد دستگاههاي دولتي و عمومي 10 درصد از مصرف انرژي خود را كاهش دهند و 20 درصد از انرژي مورد نياز خود را از طريق انرژي هاي تجديدپذير همچون انرژي خورشيدي تامين كنند.

اشرف پور اظهاراميدواري كرد: با اجراي طرح بهسامان و آموزش دانش آموزان و ايجاد فرهنگ درست مصرف از منابع ملي، از انرژي به نحو شايسته و منطقي استفاده شود.

کد خبر : 84185
تاریخ : دو شنبه ، ٢٢ آبان ١٣٩٦ ١٤:٠٩
تعداد بازديد : ١٥٧٧