توليد انرژي الكتريكي از نيروي انبساط يخ با استفاده از صفحات پيزوالكتريك

يكي از كارشناسان واحد ساختمان و تاسيسات معاونت بهره برداري برق منطقه اي اصفهان روش و سيستمي براي توليد انرژي الكتريكي از نيروي انبساط يخ با استفاده از صفحات پيزوالكتريك ثبت اختراع كرده كه متخصصان شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان وابسته به وزارت علوم نوآوري بودن و صنعتي بودن طرح را تاييد كرده اند.

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي برق منطقه اي اصفهان، سيدعلي شمندي مخترع طرح فوق در اين باره گفت: اجراي اين طرح داراي نقاط قوت بسياري است؛ چرا كه پتانسيل بالايي جهت توليد برق از اين روش وجود دارد.

وي افزود: در اين اختراع روش و سيستمي براي توليد انرژي الكتريكي از نيروي انبساط يخ با استفاده از صفحات پيزوالكتريك ارائه شده است. اثر پيزوالكتريك، قابليت بعضي مواد براي تبديل انرژي مكانيكي به انرژي الكتريكي و تبديل انرژي الكتريكي به انرژي مكانيكي است.

مهندس شمندي افزود: وقتي مواد پيزوالكتريك تحت تاثير مكانيكي (بصورت انبساط يا انقباض) قرار مي گيرند؛ مقداري بار الكتريكي در سطح آن ها ظاهر مي شود. اين بار به توليد ميدان الكتريكي و پتانسيل متناظر با آن مي انجامد. به طور برعكس، در پي اعمال ميدان الكتريكي با جابجايي مكانيكي روبه رو مي شويم. اثر اول به اثر مستقيم و اثر دوم به اثر معكوس موسوم است.

وي ادامه داد: وقتي نيروي مكانيكي ناپديد مي شود؛ بار توليد شده نيز از بين مي رود؛ و وقتي جهت كرنش وارونه شود قطبيت نيز وارونه مي شود. بدين ترتيب در پاسخ به كرنش نوسان كننده با ولتاژي نوساني روبه رو مي شويم كه جهت و اندازه كرنشي ايجاد شده از طريق اثر معكوس نيز بستگي به جهت و اندازه ميدان الكتريكي اعمال شده دارد.

دبير كارگروه اصلاح الگوي مصرف معاونت بهره برداري برق منطقه اي اصفهان هزينه ساخت نمونه آزمايشگاهي اين طرح را بالغ بر 250 ميليون ريال عنوان كرد وگفت: توليد برق با استفاده از منابع انرژي هاي تجديد پذير، كاهش آلاينده هاي زيست محيطي بدليل عدم استفاده از سوخت هاي فسيلي، استفاده از سرماي طبيعي محيط زيست جهت توليد انرژي برق وكاهش هزينه هاي ناشي از احداث نيروگاه هاي سوخت فسيلي را از مزاياي اجرايي شدن طرح مذكور برشمرد.

در پايان گفتني است اين طرح در اوايل سال جاري در مركز مالكيت معنوي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به ثبت رسيده است و هنوز به مرحله اجرا نرسيده است.

کد خبر : 84184
تاریخ : دو شنبه ، ٢٢ آبان ١٣٩٦ ١٤:٠٥
تعداد بازديد : ١٦٤٧