در كميسيون كاهش تلفات انجمن صنفي كارفرمايي شركت هاي توزيع مطرح شد

كاهش تلفات انرژي بايد بيش از پيش جدي گرفته شود

مديرعامل شركت توزيع نيروي برق تبريز گفت: بحث كاهش تلفات و مديريت مصرف انرژي بايد بيش از پيش جدي گرفته شود.

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي توزيع تبريز، عادل كاظمي در اولين جلسه كميسيون مديريت مصرف و كاهش تلفات انجمن صنفي كارفرمايي شركت هاي توزيع برق كشور با اشاره به هدف تشكيل اين كميسيون اظهار كرد: دستيابي به نحوه پايش مستمر و مانيتورينگ با رويه هاي واحد، ميان شركت هاي توزيع كه گوياي شرايط واقعي شركت ها باشند و ارائه مولفه هاي فني و غير فني تأثيرگذار در تلفات انرژي و ارائه دستورالعمل هاي پيشنهادي به منظور بهبود در درصد تلفات انرژي، از اهداف تشكيل اين كميسيون است.

وي افزود: جمع آوري تجربيات موفق در زمينه بهبود وضعيت تلفات انرژي و پيك سايي و همچنين ارائه مشاوره فكري به شركت توانير و كميته ملي كاهش تلفات در راستاي بهبود وضعيت تلفات انرژي، از ديگر اهدافي هستند كه امروز مديران شركت هاي توزيع شمالغرب كشور و استان هاي خوزستان، چهارمحال و بختياري، همدان، قزوين، گيلان و مازندران را گرد هم آورده است.

وي افزود: قرار بر اين است تا در جلسات اين كميسيون با خرد جمعي و جمع بندي تجربيات همكاران در ساير استان ها، راهكارهاي موثري در راستاي كاهش تلفات انرژي ارائه شود.

كاظمي تأكيد كرد: كاهش تلفات، عصاره فعاليت هاي شركت هاي توزيع است و اگر شركتي در اين زمينه موفق عمل كند يعني در بسياري از محورها درست عمل كرده است.

بر اساس اين گزارش، مديرعامل شركت توزيع برق استان فارس نيز در اين جلسه با تأكيد بر اهميت موضوع كاهش تلفات انرژي در دنياي امروز، گفت: كاهش تلفات و مديريت مصرف از رأس امور مربوط به برق گرفته تا متن و بطن جامعه بايد به يك فرهنگ تبديل شوند.

زينل قنبري افزود: اين دو موضوع با توجه به شرايط بحران انرژِي و خطرات زيست محيطي متعدد در كشور بايد در درجه اول اولويت توانير و وزارت نيرو قرار بگيرند.

وي تأكيد كرد: نمايندگان مجلس، استانداري، فرمانداري و تمام ارگان هاي اجرايي هر منطقه بايد به جلسات كميسيون دعوت شوند و با شركت هاي توزيع همكاري و تعامل داشته باشند.

گزارش روابط عمومي حاكي است، در اين جلسه سجاد نجفي عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد مدني آذربايجان، پژوهشي در زمينه كاهش تلفات انرژي اجرا شده در امور برق ستارخان توزيع تبريز ارائه داد و فيروز عباسي راحلي، مجري كاهش تلفات شركت توزيع نيروي برق تبريز، نيز مطالبي در خصوص اهميت كاهش تلفات، دلايل نوسانات درصد تلفات. راه حل هاي پيشنهادي در اين رابطه ارائه داد.

گفتني است در اولين جلسه كميسيون مديريت مصرف و كاهش تلفات انجمن صنفي كارفرمايي شركت هاي توزيع برق كشور، مديران شركت هاي توزيع استان هاي عضو انجمن به ارائه پيشنهادها و بررسي مشكلات در اين زمينه پرداختند.

کد خبر : 84180
تاریخ : دو شنبه ، ٢٢ آبان ١٣٩٦ ٠٩:٢٤
تعداد بازديد : ١٤٩٣