تاكيد مديران عامل برق منطقه اي خوزستان و توزيع برق اهواز بر يكسان سازي ولتاژ شبكه فشار متوسط برق اهواز

جلسه هماهنگي شركت برق منطقه اي خوزستان با شركت توزيع نيروي برق اهواز براي بررسي نحوه يكسان سازي ولتاژ شبكه فشار متوسط برق شهر اهواز با حضور مديران عامل و معاونان فني اين شركت ها برگزار شد.

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي شركت سهامي برق منطقه اي خوزستان، محمود دشت بزرگ مديرعامل شركت برق منطقه اي خوزستان در اين جلسه گفت: با توجه به پيك بار برق شهر اهواز و چگالي بالاي بار در واحد سطح و رتبه دوم آن بين ساير كلانشهرهاي كشور، لزوم تقويت شبكه برق، بهبود شاخص هاي برق رساني و ايجاد زيرساخت هاي لازم طي پنج سال آينده و يكسان سازي سطح ولتاژ شبكه فشار متوسط برق در شهر اهواز و ساير شهرهاي استان ضروري است.

حسن كريمي مديرعامل شركت توزيع نيروي برق اهواز نيز ضمن تشكر و قدرداني از مديرعامل شركت برق منطقه اي خوزستان در خصوص تشكيل اين نشست و ضرورت تداوم برگزاري جلسات هماهنگي بين دو شركت اظهار كرد: با توجه به پرباري فيدرهاي تغذيه كننده بار مناطق مختلف شهر اهواز و همچنين مشكلات اجراي خطوط جديد برق، يكسان سازي ولتاژ شبكه فشار متوسط و تبديل ولتاژ شبكه 11 به 33 كيلوولت در افزايش قابليت مانور و پايداري تداوم برقرساني به مشتركان حائز اهميت است.

همچنين در اين جلسه هماهنگي، گزارشي از وضعيت آماري تعداد ترانسفورماتورهاي فوق توزيع شهر اهواز ارائه شد و در خصوص سطح ولتاژ پست هاي برق 132 كيلوولت كمربندي اهواز، پست هاي فوق توزيع درحال احداث رفاه، كوكبي و فلسطين نيزبحث و تبادل نظر شد.

لازم به توضيح است، در حال حاضر شبكه فشار متوسط شهر اهواز با دو سطح ولتاژ 11 و 33 كيلوولت تغذيه مي شود و طي سالهاي گذشته مطابق سياست هاي اتخاذ شده و با توجه به مزاياي نسبي ولتاژ 33 كيلوولت در مقايسه با سطح 11 كيلوولت ازجمله قابليت انتقال توان بيشتر، تلفات كمتر و...، شبكه 33 كيلوولت در سطح استان توسعه يافته است. با اين وجود بافت قديمي شهرهايي كه قبلا توسط شبكه 11 كيلوولت تغذيه شده اند كماكان تغيير نيافته و ضروري است ضمن نوسازي شبكه اينگونه مناطق با ارتقاء ولتاژ آن، علاوه بر افزايش ظرفيت انتقال توان خطوط، قابليت مانور و انتقال بار بين پست هاي برق فوق توزيع در شرايط عادي و اضطراري افزايش يافته و هزينه هاي تعمير و نگهداري شبكه نيز كاهش يابد.

کد خبر : 84173
تاریخ : یکشنبه ، ٢١ آبان ١٣٩٦ ١٥:٥٢
تعداد بازديد : ١٣١٤