معاون توانير در همايش معرفي دستاوردهاي شركت وستاس دانمارك در زمينه نيروگاههاي بادي //

تجديدپذيرها از جمله اولويت هاي برنامه انرژي ايران است

با هدف آشنايي با دستاوردهاي شركت وستاس دانمارك در زمينه نيروگاههاي بادي و مسائل مربوط به اتصال اين نيروگاهها به شبكه سراسري برق كشور، همايشي از سوي اين شركت با همكاري شركت توانير با حضور سفير دانمارك در تهران برگزار شد.

با هدف آشنايي با دستاوردهاي شركت وستاس دانمارك در زمينه نيروگاههاي بادي و مسائل مربوط به اتصال اين نيروگاهها به شبكه سراسري برق كشور، همايشي از سوي اين شركت با همكاري شركت توانير با حضور سفير دانمارك در تهران برگزار شد.

به گزارش پايگاه خبري توانير؛ دكتر فرمد معاون برنامه ريزي و امور اقتصادي شركت توانير نيز در اين همايش گفت: كاربرد نوين انرژي باد به شكل توربين هاي بادي جهت توليد برق در ايران سابقه اي بيش از 20 سال دارد و در اين مدت ضمن همكاري با كشورها و شركتهاي صاحب نام در عرصه ساخت توربينهاي بادي به توليد در داخل كشور اين توربينها نيز توجه شده است.
وي تصريح كرد: ايران از نصب توربين هاي چند 100 كيلوواتي به ساخت توربينهاي چند مگاواتي دست يافته است.
دكتر فرمد با اشاره به هدف تعيين شده در برنامه ششم توسعه كشور مبني بر توسعه نيروگاههاي تجديدپذير جهت رسيدن به ظرفيت 5 هزار مگاوات اذعان داشت: بخش قابل توجهي از اين ظرفيت به توسعه نيروگاهي بادي با مشاركت بخش خصوصي اختصاص دارد.
وي پايين بودن بهاي برق و يارانه اي بودن آن، ناپايداري در منابع مالي اختصاص يافته به خريد برق توليد شده از منابع تجديدپذير، بالابودن نامتعارف هزينه هاي خريد برق تضميني از نيروگاههاي تجديدپذير، متغير بودن توليد انرژي حاصل از منابع تجديدپذير و وابستگي آنها به شرايط محيطي و همچنين عدم اطمينان به توليد برق حاصل از نيروگاههاي تجديدپذير درزمان پيك مصرف را از جمله چالشهاي جدي در توسعه انرژيهاي تجديدپذير در كشور برشمرد.
دكتر فرمد با اشاره به دوربودن منابع تجديدپذير از مراكز مصرف برق اظهار داشت: اين موضوع تمركز شبكه هاي انتقال برق را جهت اتصال اين نيروگاهها به شبكه ضروري مي سازد.
وي استفاده از تجربه كشورها و شركتهاي پيشرو در احداث و بهره برداري نيروگاههاي تجديدپذير را يكي از مهمترين راهكارها جهت مقابله با چالشهاي پيشرو دانست و يادآور شد: اين همايش فرصت مناسبي براي تبادل نظر و انتقال تجربيات و راه حل هايي است كه توسط دانشمندان و صاحبنظران براي رفع اين چالشها يافت شده است.
معاون برنامه ريزي و امور اقتصادي شركت توانير نحوه تنظيم و كنترل توان اكتيو و راكتيو نيروگاههاي بادي، نحوه مشاركت اين نيروگاهها در كنترل فركانس ها، الزامات و سيستم هاي حفاظتي و نحوه عكس العمل اين نيروگاهها در صورت بروز اتصال كوتاه در شبكه مجاور، موضوعات مرتبط با كيفيت توان و نحوه مدل سازي و شبيه سازي اين نيروگاهها در شبكه خصوصاً در نقاط ضعيف را از جمله موضوعاتي عنوان كرد كه در اين همايش مورد بحث و بررسي قرار گرفت.
معاون برنامه ريزي و امور اقتصادي شركت توانير خاطرنشان كرد: ايران قصد دارد از دستاوردهاي ارزشمند كشورهاي پيشرو در عرصه توسعه تجديدپذيرها استفاده كند و به زودي مشابه آن كشورها در كنار خريد تضميني برق براساس روش Feed in tariff (تعرفه خريد تضميني برق) به برگزاري مناقصه براي احداث يك مزرعه خورشيدي 150 مگاواتي در يزد اقدام كند.
وي همچنين اظهار داشت: اين اقدام به واقعي كردن قيمت هاي خريد برق از تجديدپذيرها و ايجاد فضاي رقابتي سالم بين دارندگان فناوري تجديدپذير منجر خواهد شد.

خبرنگار: محبوبه پي سپر

کد خبر : 84161
تاریخ : یکشنبه ، ٢١ آبان ١٣٩٦ ١٠:٢١
تعداد بازديد : ١٥٦٠