سفير دانمارك در همايش معرفي دستاوردهاي شركت وستاس دانمارك در زمينه نيروگاههاي بادي //

همكاريهاي ايران و دانمارك در زمينه انرژي بادي افزايش مي يابد/1

با هدف آشنايي با دستاوردهاي شركت وستاس دانمارك در زمينه نيروگاههاي بادي و مسائل مربوط به اتصال اين نيروگاهها به شبكه سراسري برق كشور، همايشي از سوي اين شركت با همكاري شركت توانير با حضور سفير دانمارك در تهران برگزار شد.

با هدف آشنايي با دستاوردهاي شركت وستاس دانمارك در زمينه نيروگاههاي بادي و مسائل مربوط به اتصال اين نيروگاهها به شبكه سراسري برق كشور، همايشي از سوي اين شركت با همكاري شركت توانير با حضور سفير دانمارك در تهران برگزار شد.

به گزارش پايگاه خبري توانير؛ دني عنان سفير دانمارك در اين همايش ضمن مهم برشمردن بحث انرژيهاي بادي، آن را عاملي براي ايجاد همكاري بيشتر بين دو كشور ايران و دانمارك توصيف كرد و ضمن تاكيد حمايت كشورش از همكاريهاي تجاري دو كشور گفت: 20 شركت در اين زمينه شروع به همكاريهاي متقابل با ايران كرده اند كه اميدواريم اين همكاريها در زمينه هاي مختلف اقتصادي، تجاري و فرهنگي گسترش يابد.

وي با بيان اينكه دانمارك يكي از پيشگامان انرژي بادي در جهان است، اذعان داشت: انرژي بادي نقش مهمي در سبد انرژي اين كشور دارد.

وي تصريح كرد: در چند دهه قبل با توجه به چالشهاي به وجود آمده در زمينه استفاده از سوختهاي فسيلي از جمله محدوديتهاي زيست و محيطي و بحثهاي اقتصادي، بكارگيري انرژيهاي بادي در دستور كار اين كشور براي تامين انرژي قرار گرفت.

وي با اشاره به اينكه در حال حاضر بيش از 70 درصد از نيروي برق اين كشور با استفاده از انرژي بادي تامين مي شود يادآور شد: با توجه به خط مشي تعريف شده در كشور دانمارك خواهان جدايي كامل از سوختهاي فسيلي هستيم كه اميدواريم تا 3 سال آينده كاملاً از انرژيهاي تجديدپذير استفاده كنيم.

وي خاطرنشان ساخت: هرچند ايران يكي از توليدكنندگان بزرگ سوخت فسيلي در جهان است اما با توجه به چالشهاي موجود زيست محيطي نمي تواند به اين نوع سوخت وابسته باشد و لازم است به جايگزيني انرژيهاي تجديدپذير اقدام كند.

سفير دانمارك ادامه داد: اطلاع داريم كه وزير نيروي ايران با مقامات مختلف شروع به مذاكره براي تسريع سرمايه گذاريهاي خارجي در اين زمينه كرده و با توجه به پتانسيل هايي كه در ايران وجود دارد انرژيهاي تجديدپذير مي تواند فرصتها اقتصادي، تجاري و شغلي براي ايران ايجاد كند.

وي با اشاره به برنامه 5 سال توسعه كشور ايران و ايجاد ظرفيت 5 هزار مگاوات انرژي تجديدپذير آن را هدفي آرمان گرايانه خواند و تصريح كرد كه ايران مي تواند به اين هدف دست يابد.

وي از تاسيس شركتي در دانمارك براي ثبت شركتهاي فعال ايراني در اين كشور خبر داد و افزود: تاكنون ايران و دانمارك در زمينه هاي زيادي از جمله جنگلداري، پزشكي مغز و اعصاب و همچنين دانشگاهي همكاريهاي زيادي داشته اند.

دني عنان درخصوص ارتباطات فرهنگي دو كشور نيز گفت: در سالهاي اخير اين ارتباط بسيار افزايش يافته و توريستهاي زيادي به ايران سفر كرده اند.

وي از افزايش صدور ويزاهاي تجاري براي تجار دانماركي براي سفر به ايران خبر داد و گفت: در بخش اقتصادي و تجاري ارتباط بسيار خوبي بين دو كشور وجود دارد به طوري كه 55 درصد صادرات به ايران داريم و امسال نيز حدودا در 7 ماه اول سال اين ميزان 60 درصد افزايش يافته است.

دني عنان همچنين در اين همايش ضمن ابراز علاقه مندي به بازار ايران، اين علاقه را دوسويه دانست و افزود: در گذشته فقط محصولات پزشكي و دارويي به ايران صادر مي كرديم اما در حال حاضر تنوع در محصولات صادراتي به ايران داريم.

خبرنگار: محبوبه پي سپر

کد خبر : 84160
تاریخ : یکشنبه ، ٢١ آبان ١٣٩٦ ١٠:١٩
تعداد بازديد : ١٥٥٥