برگزاري سمينار سياستگذاري هاي كلان تعرفه هاي انرژي خورشيدي و استفاده از فرصت هاي بين المللي در كاهش گازهاي گلخانه اي

اين نشست با موضوع سياستگذاري هاي كلان تعرفه هاي انرژي خورشيدي و همچنين استفاده از فرصت هاي بازارهاي جهاني كربن برگزار شد.

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي توزيع جنوب استان كرمان، اين نشست با حضور مديرعامل، معاون برنامه ريزي و مهندسي، معاون هماهنگي، مديران و جمعي از كارشناسان فني شركت برق جنوب استان كرمان و همچنين دكتر رشيدي نژاد رئيس مركز مطالعات و پژوهش هاي اقتصادي اتاق بازرگاني استان كرمان، دكتر فدايي نژاد عضو هيئت علمي دانشگاه تحصيلات تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته و مشاور تحقيقاتي شركت در سالن كنفرانس برگزار شد.

اين نشست با موضوع سياستگذاري هاي كلان تعرفه هاي انرژي خورشيدي و همچنين استفاده از فرصت هاي بازارهاي جهاني كربن توسط دو نفر از دانشجويان دكتري از دانشگاه باهنر كرمان با راهنمايي دكتر رشيدي نژاد ارائه شد.

در اين نشست سياست هاي قيمت گذاري انرژي خورشيدي از جمله سياست هاي حق تعرفه ياFIP، سياست تعهد در سهم يا Qtota، سياست حق انتشار با قابليت داد و ستد، سياست قيمت گذاري ديناميكFIP و سياست مشوق خود مصرفي و همچنين پيش بيني مصرف برق كشور در آينده، ميزان انتشار گازهاي گلخانه اي در دنيا و جايگاه ايران در انتشار گازهاي گلخانه اي، رژيم حقوقي بين المللي ايران در كاهش آلايندگي، فرصت هاي بين المللي در راستاي كاهش گازهاي گلخانه اي و بازارهاي مرتبط، اهميت استفاد از انرژي هاي تجديد پذير، سياست هاي انرژي همچون FDA، QUOTA، ETS و سياست بهينه كاربردي براي كشور مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.

در ادامه اين نشست ضمن طرح مباحثي همچون هزينه اجتماعي كرمان، رژيم حقوق جهاني در زمينه تغييرات شرايط آب و هوايي، فرصت هاي بين المللي موجود براي جذب تملكهاي مالي از صندوق ها و مراكز مرتبط در زمينه كاش گازهاي گلخانه اي از جمله بازار جهاني كربن پرداخته شد.

در ادامه دكتر رشيدي نژاد ضمن اشاره به لزوم كاهش گازهاي گلخانه اي، بيان كرد: با توجه به تعهد ايران به كاهش 4 درصدي گازهاي گلخانه اي در سال 1404 بايستي سياست هاي به كارگيري انرژي هاي خورشيدي بايستي اصلاح گردد و بازار رقابتي جهت كاهش انتشار گازهاي گلخانه اي صورت پذيرد.

در انتها نيز جلسه پرسش پاسخ برگزار شد و مديران فني و كارشناسان صاحب نظر به بحث و تبادل نظر در خصوص موضوعات ارائه شده پرداختند.

کد خبر : 84148
تاریخ : شنبه ، ٢٠ آبان ١٣٩٦ ١١:٢٨
تعداد بازديد : ١٤٧٩