انجام مطالعه موردي بر روي رويه هاي اجرايي مديريت پروژه

مديريت پروژه به معني برنامه ريزي و هدايت پروژه در چهارچوب زمان،هزينه و كيفيت مشخص به سوي ايجاد نتايج مشخص آن است و شامل فعاليت هايي مانند برنامه ريزي،سازماندهي،هدايت و نظارت بر اجرا مي باشد كه هدف آن استفاده درست از منابع به منظور دستيابي به نتايج مشخص و مورد انتظار با هزينه و زمان پيش بيني شده مي باشد.

اهميت مديريت پروژه و بكارگيري تكنيك هاي مرتبط با آن در سازمان هايي كه بر اساس ماموريت سازماني خود ناگزير به برنامه ريزي و اجراي پروژه جهت تامين نياز مشتريان خود هستند به مراتب بيشتر مي باشد. مديران در چنين سازمان هايي تصميمات مهمي مي گيرند كه به طور مستقيم هزينه و زمان مورد نياز و محدوده پروژه ها را تحت تاثير قرار مي دهد. لذا مسائلي مانند آموزش صحيح، ايجاد فرهنگ مناسب سازماني و استقرار سيستم هاي موثر جمع آوري،پردازش و توزيع اطلاعات به عنوان مهمترين زمينه ها و زير ساخت هاي مورد نياز در دستور كار اين سازمان ها قرار مي گيرد.

در اين راستا با عنايت به اهميت بومي سازي و پياده سازي رويه هاي اجرايي مديريت پروژه در شركت هاي برق منطقه اي، شركت توانير با همكاري شركت هاي برق منطقه اي سمنان و سيستان و بلوچستان جهت سهولت استقرار نظام مديريت پروژه در شركت هاي زير مجموعه اقدام به انجام مطالعه موردي در خصوص رويه هاي مذكور نموده است كه تا كنون روش هاي اجرايي ذيل براي هر دو شركت تكميل و به شركت هاي زير مجموعه جهت بهره برداري ارسال گرديده است.

1- روش اجرايي اساسنامه (منشور)

2- روش اجرايي محدوده

3- روش اجرايي ارتباطات

4- روش اجرايي ذي نفعان

5- روش اجرايي زمان بندي

6- روش اجرايي ريسك

کد خبر : 83951
تاریخ : دو شنبه ، ٠١ آبان ١٣٩٦ ١٤:٣٤
تعداد بازديد : ١٤٥٢