مديرعامل شركت توزيع برق كرمانشاه تاكيد كرد

لزوم بهره گيري صنعت توزيع برق از فناوري ها و تجهيزات روز دنيا

مديرعامل شركت توزيع برق كرمانشاه در ششمين نشست بهره برداري شركت هاي غرب و شمالغرب كشور بر استفاده از تكنولوژي ها و تجهيزات نوين در مديريت شركت هاي توزيع تاكيد كرد.
به گزارش پايگاه خبري توانير؛ مهندس مرادي مجد در اين نشست ضمن معرفي شركت توزيع نيروي برق كرمانشاه بر ذكر عملكرد اين شركت در سالهاي 92 تا 95 در خصوص كاهش تلفات، سرقت سيم و تجهيزات برقي، پياده سازي GIS، سامانه هاي راه اندازي شده، مانيتورينك سيستم هاي توزيع و... پرداخت.
وي داشتن اطلاعات موثق و قابل دسترسي را نياز اساسي مديريت سيستمهاي كنوني دانست و گفت: با توجه به حجم زياد اقدامات در شبكه هاي توزيع لازم است استفاده از ابزارهايي اين اطلاعات را دسترس پذير، تجزيه و تحليل كرد.
مرادي مجد با اشاره به استقرار نظام GIS در شركت توزيع نيروي برق كرمانشاه در سال 94 با حضور مهندس فلاحيان معاونوزير نيرو در امور برق و انرژي و ثبت كامل اطلاعات شبكه دو كيلوولت فشار ضعيف اظهارداشت: برنامه هاي شركت بعد از سال 94 در اين خصوص استحكام سازي اين سيستم بوده است.
وي با عنوان اينكه اطلاعات GIS با سيستم BILLINGمتصل شده افزود: اطلاعات مشتركان به صورت كامل و مكان محور در اين سيستم نصب شده و در تصميم گيري ها بسيار اثر بخش است.
مديرعامل شركت توزيع برق كرمانشاه رويت پذيري مشتركان سنگين يك مگاوات، چاه هاي عميق، موفقيت روستاها و حتي تجهيزات موجود در آنها و...را از مزاياي اين سيستم برشمرد.
مرادي مجد شناسايي مناطق پرمصرف و كم مصرف، محاسبه به صورت اتصال كوتاه منطقه با استفاده درون يابي، پراكندگي سرقت سيم، خاموشي به علت فيوزسوزي در شبكه فشار ضعيف، مشخص كردن محدوده قرائت هر مشترك به تفكيك مناطق و به ازاي هر كنتورخوان به صورت رنگي را از ديگر مزاياي سيستمGIS عنوان كرد.
وي افزود: در اين سيستم با استفاده از نقشه هاي هواشناسي و ساير منابع معتبر دبراي برخي از عوامل طبيعي تاثيرگذار روي شبكه هاي برق از جمله گرد و غبار، طوفان، رعد و برق ونقشه هايي جهت مديريت اين عوامل و همچنين آمار و برآورد هزينه ها جهت تبديل تجهيزات در مناطق در معرض خطر صورت گرفته است.
مرادي مجد همچنين سامانه مديريت ناوگان خودروهاي عملياتي با استفاده از نصبGPS روي تمامي خودروهاي عملياتي شركت و سامانه قرائت كنتور به صورت هوشمند با استفاده از گوشي همراه و با قابليت اطمينان بالا براي مديران و اعلام بدهي برق مشتركا، سيستم مديريت تماس هاي جمعي با استفاده از سامانه تماس مشتركان كه ضمن ثبت در سيستم خاموشي موارد را به اطلاع خودروهاي عملياتي با استفاده تبلت نصب شده را از ساير اقدامات شاخص هاي انجام شده در اين شركت ذكرد.

کد خبر : 83846
تاریخ : جمعه ، ٢١ مهر ١٣٩٦ ١١:٥١