مدير عامل شركت برق منطقه اي خوزستان

با رفع مشكلات، شبكه برق خوزستان پايدارتر مي شود

رئيس هئيت مديره و مدير عامل شركت برق منطقه اي خوزستان در جلسه كميته بهبود بهره برداري شبكه انتقال و فوق توزيع گفت: رفع چالش هاي شبكه برق از مهم ترين برنامه هاي اين شركت است.

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي برق خوزستان، رئيس هئيت مديره و مدير عامل اين شركت در جلسه كميته بهبود بهره برداري شبكه انتقال و فوق توزيع گفت: رفع چالش هاي شبكه برق از مهم ترين برنامه هاي اين شركت است.

محمود دشت بزرگ ضمن تقدير از تلاش هاي همه همكاران صنعت برق در تامين انرژي مطمئن و رفاه بيشتر حال مردم عزيز در پيك برق سال جاري، اظهار كرد: رفع چالش هاي شبكه برق از مهم ترين برنامه هاي اين شركت است، اميدوارم كه با تلاش شبانه روزي و رفع اين مشكلات ضمن پايداري شبكه برق، خدمت رسان مردم استان باشيم.

مسعود قنواتي معاون بهره برداري شركت برق منطقه اي نيز در اين نشست تلاش شبانه روزي كاركنان شركت در رفع مشكلات پيك برق را ناشي از تعهد كاركنان دانست و افزود: برنامه ريزي دقيق و كارشناسي شده اي به منظور تقويت شبكه برق در منطقه به ويژه خطوط انتقال و پست هاي برق انجام شده است.

علي مصطفايي نيا مديريت بهره برداري انتقال نيز در اين جلسه گزارشي در خصوص بهبود وضعيت شبكه برق و دستور كار جلسه شامل ترميم فوندانسيون دكل هاي خطوط انتقال و فوق توزيع، مقاوم سازي ايزولاسيون شبكه هاي فشار قوي و پست ها در برابر طوفان هاي ريزگردي در مناطق جنوبي كشور، ابلاغ سند اصول عمومي بازيابي شبكه اصلي برق كشور، كنترل ولتاژ ناحيه خوزستان و معيارهاي بهبود بهره برداري ارائه كرد.

در ادامه اين جلسه تصميم هاي ويژه اي براي رفع چالش هاي شركت برق منطقه اي گرفته شد كه مهمترين آنها شامل، ارزيابي عملكرد نواحي و تقدير از تلاشگران، برنامه ريزي در خصوص كاهش خروج تجهيزات و زمان خاموشي، بهبود فرايند كار در شب و جلوگيري از حوادث احتمالي، تجهيز اكيپ هاي احتمالي، راه اندازي گروه هاي خط گرم، بررسي حوادث ناشي از سيستم هاي حفاظتي، اجراي طرح R&D، بررسي نقاط بحراني و حادثه خيز، تجهيز ماشين آلات واكنش سريع، بررسي چالش هاي مديريتي و چارت هاي سازماني، هماهنگي با شركت توزيع نيروي برق به منظور رفع مشكلات بار شبكه، همكاري با ساير نهادهاي استان، به ويژه فرمانداري ها، نمايندگان و ..، پاسخگويي به مطالبات مردم به ويژه در فضاي مجازي از طريق روابط عمومي ها، بررسي در خصوص انجام فرايند تجهيزات اسقاط، ترميم فونداسيون دكل هاي شبكه برق، هماهنگي با پژوهشگاه نيرو به منظور بررسي نصب چترك در پست هاي انتقال و فوق توزيع و برگزاري سمينار، بررسي نيروگاه افق و بلك استارت نيروگاه آبادان و رامين از طريق شوراي پايايي شبكه برق، بررسي مشكلات باطري ها، بررسي هادي خروجي نيروگاه دز و بررسي افزايش ظرفيت اين نيروگاه، بررسي شاخص عدالت آموزشي براي كليه واحد ها است.

کد خبر : 83841
تاریخ : چهار شنبه، ١٩ مهر ١٣٩٦ ١٥:٥٤