مديركل دفتر نظارت بر توزيع توانير

ضريب نفوذ مراكز فوريتهاي برق به بيش از 90 درصد رسيد

مديركل دفتر نظارت بر توزيع توانير گفت: در حال حاضر ضريب نفوذ مراكز فوريت برق به بيش از 90 درصد رسيده است.

مديركل دفتر نظارت بر توزيع توانير گفت: در حال حاضر ضريب نفوذ مراكز فوريت برق به بيش از 90 درصد رسيده است.

به گزارش پايگاه خبري توانير؛ مسعود صادقي در كارگاه تخصصي بررسي كارشناسي سركابل هاي معيوب و تجزيه و تحليل سركابل ها كه در ششمين نشست هم انديشي بهره برداري شركت هاي توزيع نيروي برق غرب و شمال غرب كشور برگزار شد،اظهارداشت: هم اكنون تقويت ضريب نفوذ مراكز فوريت برق در دستور كار قرار دارد.
وي با تاكيد بر اينكه بايد از دوره سنتي كنوني عبور كنيم افزود: در حال حاضر به شاخص هاي ديگري نياز داريم تا با تكيه آن امكان افزايش دانش و تحليل با حجم داده هاي كنوني را داشته باشيم.
صادقي با اشاره به بكارگيري سه هزار اپراتور در مركز فوريتهاي برق گفت: هم اكنون ضريب نفوذ مراكز فوريت هاي برق به بالاي 90 درصد رسيده است.
مديركل دفتر نظارت بر توزيع توانير با اشاره به تاريخچه اي از وضعيت نرم افزار مديريت خاموشي از سال 81 تاكنون بيان كرد: اين دوره شامل سه دوره احداث راه اندازي سامانه رصد، يكپارچه سازي و استاندارسازي ارتباطات بانك هاي اطلاعاتي و اصلاح، تصحيح و تكميل روش ها،الگوهاي محاسباتي در توزيع در دامنه و شاخص هاي بهره برداري و شاخص هاي با قابليت اطمينان است.
صادقي گفت: سامانه رصد به منظور پايش عملكرد در شاخص هاي بهره برداري شركت هاي توزيع در دامنه رونمايي شده كه اشرافيت كاملي از وضعيت موجود را مي دهد.
مديركل دفتر نظارت بر توزيع توانير با اشاره به اينكه هم اكنون شش بانك اطلاعاتي در توزيع و بهره برداري داريم اضافه كرد: اين شش بانك اطلاعاتي در قالب سيستم MIS بدون اينكه پيوسته باشند بهم متصل شده و ارائه سرويس مي كنند.
صادقي اضافه كرد: روش هاي محاسباتي گذشته به دليل اينكه غيرشفاف بودن و مشخص نبودن تعداد مشتركان خاموشي غيركارآمد بود و از كارايي لازم برخوردار نبود در اين راستا روش هايي ابداع شد كه برپايه مطالعات دقيق ديتا بيس است.
وي ياد آور شد: نرم افزار OMS كه صحت و دقت بهتري را دارد در دستور كار قرار گرفت چرا كه در كاربرد سيستم هاي ديتا، بحث اتوماسيون PMU، AMI شبكه هاي توزيع فعال تر و دستاورد بهتري مي دهد.
مديركل دفتر نظارت بر توزيع توانير گفت: اين نرم افزار نه تنها امكان پايش لحظه اي مي دهد بلكه موجب مي شود پيش بيني هاي دقيقي از يك سيستم پايش و واكنشي وارد يك پيش اقدام شويم.

کد خبر : 83828
تاریخ : چهار شنبه، ١٩ مهر ١٣٩٦ ١٠:٣١