نشست اروميه /2 معاون بهره برداري و ديسپاچينگ شركت توزيع نيروي برق آذربايجان غربي خبر داد

برگزاري 16 كارگاه عملي در ششمين نشست هم انديشي بهره برداري شركتهاي توزيع نيروي برق غرب و شمالغرب

نجات الله علي نژاد در ششمين نشست هم انديشي بهره برداري شركتهاي توزيع نيروي برق غرب و شمالغرب كشور، اظهار داشت: مشاركت فعالانه تمام شركت هاي 12 گانه، شركت توانير و استفاده از ظرفيت آذربايجان غربي در برنامه ها، نگاه ويژه به مديريت بحران، حمايت ويژه معاون نظارت بر توزيع در رويكرد تجربه محور و تعميم آن در كليه شركتهاي توزيع، نگاه ويژه در به كارگيري فن آوري نوين شبكه توزيع، برنامه ريزي مستمر براي برگزاري هر چه بهتر اين نشست وجه تمايز ششمين نشست هم انديشي بهره برداري شركت هاي توزيه برق غرب و شمالغرب با ساير نشست ها است.
به گزارش پايگاه خبري توانير، علي نژاد گفت: 128 كارگاه براي نشست ششمين نشست هم انديشي بهره برداري شركتهاي توزيع نيروي برق غرب و شمالغرب كشور، پيشنهاد شده بود كه با هماهنگي دفتر نظارت بر توزيع و معاونان بهره برداري به دليل محدوديت زماني كه داشتيم، 15 كارگاه شفاهي و 15 كارگاه به صورت چاپ و پوستر براي ارائه در اين نشست انتخاب شد.
وي با اشاره به اهميت انتخاب اين كارگاه ها، تصريح كرد: در انتخاب اين كارگاه ها تلاش شده از هر يك از محورهاي برگزاري اين نشست يك مورد انتخاب شود.
معاون بهره برداري و ديسپاچينگ شركت توزيع نيروي برق آذربايجان غربي ادامه داد: اين كارگاه توسط شركت توانير، شركت هاي توزيع نيروي برق استانهاي گيلان، آذربايجان غربي، لرستان، همدان، آذربايجان شرقي، كردستان، ايلام، تبريز، قزوين، كرمانشاه و دانشگاه اروميه، دانشگاه صنعتي، دانشگاه آزاد اروميه و دانشگاه اردبيل ارائه شده اند.
علي نژاد با اشاره به محورهاي اين كارگاه ها، اذعان داشت: اين كارگاه ها در هشت محور كه مورد تايد شركت توانير است، ارائه شده كه شامل افزايش قابليت اطمينان و كيفيت توان در شركتهاي توزيع برق ، مديريت دارايي و تعميرات پيشگيرانه، برون سپاري خدمات و بهره برداري، راهبردار و ديسپاچينگ، مديريت بحران و پدافند غيرعامل، كاهش تلفات و پيك زايي، ايمني و الزامات بهره برداري، بستر مخابراتي و فن آوري اطلاعات و مديريت داده ها است.
وي با بيان اينكه در اين نشست ارتقاي سطح كيفي كارگاه ها مد نظر بود، يادآور شد: در اين راستا نيز سه داور براي ارزيابي اين كارگاه ها انتخاب شده اند كه پس از پايان نشست، از 30 كارگاه موجود، سه كارگاه برتر كه شفاهي ارائه شده اند و سه غرفه برتر مورد تجليل قرار مي گيرند.
معاون بهره برداري و ديسپاچينگ شركت توزيع نيروي برق آذربايجان غربي، اساس انتخاب كارگاه برتر را ميانگين سه نمره كه توسط سه داور تعيين مي شد، عنوان كرد و گفت: در انتخاب غرفه هاي برتر نيز 50 درصد امتياز توسط بازديد كنندگان و 50 درصد ديگر نيز توسط ارزياب ها كه از قبل مشخص شده اند، تعيين مي شوند.
علي نژاد با بيان اينكه استقبال خوبي از ششمين نشست هم انديشي بهره برداري شركتهاي توزيع نيروي برق غرب و شمالغرب انجام گرفته است، اذعان داشت: 300 مهمان خارج از استان و 100 مهمان داخل استان در اين نشست حضور دارند.
وي از برگزاري نمايشگاه دستاوردهاي برتر بهره برداري شركتهاي توزيع نيروي بر با رويكرد مشاركت فعال شركت توزيع، توليد و فعال شركت برق و دانش بنيان خبر داد و تصريح كرد: اين نمايشگاه در 37 غرفه داير شده و در اين راستا نيز 35 مورد تقاضا براي حضور در اين نمايشگاه بود كه از اين تعداد 6 غرفه شامل غرفه شركت توزيع و مابقي توليد كننده و تعمير كنندگان اين حوزه بودند.
معاون بهره برداري و ديسپاچينگ شركت توزيع نيروي برق آذربايجان غربي وجه تمايز اين نشست با پنج نشست كه در دوره هاي گذشته برگزار شده بود را مورد اشاره قرار داد و اذعان داشت: مشاركت فعالانه تمام شركت هاي 12 گانه، شركت توانير و استفاده از ظرفيت آذربايجان غربي در برنامه ها، نگاه ويژه به مديريت بحران، حمايت ويژه معاون نظارت بر توزيع در رويكرد تجربه محور و تعميم آن در كليه شركتهاي توزيع، نگاه ويژه در به كارگيري فن آوري نوين شبكه توزيع، برنامه ريزي مستمر براي برگزاري هر چه بهتر اين نشست وجه تمايز ششمين نشست هم انديشي بهره برداري شركت هاي توزيه برق غرب و شمالغرب با ساير نشست ها است.
علي نژاد به چالش هاي شركت توزيع برق اشاره كرد و اظهار داشت: در حال حاضر مهمترين چالش صنعت برق به ويژه در حوزه بهره برداري، افزايش قابليت اطمينان شبكه توزيع، مديريت بحران و پدافند غيرعامل، برون سپاري خدمات برق، كاهش تلفات انرژي بخش توزيع و تامين برق مطمئن براي مشتركان است كه براي اين منظور بايد شركتهاي توزيع به روش هاي كارآمد تجهيز شوند و براي اين منظور نيز در قالب برگزاري چنين نشست هايي، از تجربيات هم بهره مند شوند.

کد خبر : 83814
تاریخ : سه شنبه ، ١٨ مهر ١٣٩٦ ١٠:١١