در ديدار مديرعامل توزيع برق با فرماندران شهرستان هاي استان خراسان رضوي تأكيد شد :

وصول به موقع مطالبات ارائه بهتر خدمات را به دنبال دارد

همزمان با انجام تغييرات مديريتي در 7 مديريت برق شهرستان هاي استان خراسان رضوي، ديدارهاي جداگانه اي با فرماندران شهرستان صورت پذيرفت.

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان خراسان رضوي، مهندس مزيني مديرعامل شركت در اين ديدارها، با اشاره به ضرورت ايجاد هماهنگي و همكاري بين دستگاه هاي اداري در راستاي ارائه خدمت بهتر به مردم، بر وصول به موقع مطالبات نيز تأكيد كرد.

وي سال اقتصاد مقاومتي با شعار توليد و اشتغال را فرصت مغتنمي در جهت حمايت از واحدهاي توليدي و صنعتي برشمرد و از اعلام آمادگي شركت در اين راستا خبر داد و افزود: تسريع و تسهيل در واگذاري انشعاب به متقاضيان واحدهاي توليدي و صنعتي يكي از مهمترين اولويت هاي شركت در سال اقتصاد مقاومتي است.

مهندس مزيني با طرح اين نكته كه عمده درآمد شركت از ناحيه فروش انشعاب است، بر وصول به موقع مطالبات به منظور ارائه خدمت بهتر به مردم و متقاضيان برق تأكيد كرد و از فرمانداران درخواست كرد در اين جهت با مديران برق شهرستان همكاري كنند.

لازم به ذكر است فرمانداران شهرستان هاي سبزوار، كاشمر، قوچان، درگز، سرخس، تايباد و بجستان نيز ضمن ابراز رضايت از خدمات مديران برق شهرستان، بر همكاري و هماهنگي در جهت ارائه خدمت به مردم تأكيد كردند.

کد خبر : 83793
تاریخ : شنبه ، ١٥ مهر ١٣٩٦ ٠٠:٠٠