مديرعامل توزيع برق استان خراسان رضوي تأكيد كرد

وحدت رويه در واگذاري انشعابات غيردائم به استفاده كنندگان غيرمجاز

جلسه هم انديشي حقوقي دستگاه هاي خدمات رسان برق، آب، گاز و مخابرات استان هاي خراسان رضوي شمالي و جنوبي با موضوع واگذاري انشعابات غير دائم به متقاضيان به ميزباني شركت توزيع نيروي برق استان خراسان رضوي برگزار شد.

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي توزيع خراسان رضوي كامران كوثري مدير دفتر حقوقي شركت با اعلام اين خبر گفت: در اين جلسه كه به استناد ابلاغ قانون جديد مجازات استفاده كنندگان از انشعابات غيرمجاز آب و برق و گاز و تلفن مصوب 10/3/96 مجلس محترم شوراي اسلامي و با حضور مديرعامل، معاون خدمات مشتركين و مديران دفاتر حقوقي شركت هاي خدمات رسان در سطح استان خراسان رضوي از قبيل شركت هاي آب وفاضلاب شهري، روستايي، توزيع برق مشهد، گاز، مخابرات، آب منطقه اي و همچنين شركت هاي توزيع برق استان هاي خراسان شمالي و جنوبي برگزار شد، كليات قانون فوق مورد بحث و بررسي قرار گرفت.

وي هدف از برگزاري اين جلسه را آشنايي با رويكرد هر يك از دستگاه ها و تلاش در جهت يكسان شدن تفاسير و نحوه اجراي قانون در سطح استان، شناسايي چالش هاي احتمالي و فرصت هاي قانون جديد و نحوه تعامل شركت هاي خدمات رسان با دستگاه هايي از قبيل جهاد كشاورزي، شهرداري، دهياري و سازمان هاي نظارتي دانست و افزود: طي اين جلسه مديرعامل شركت ضمن بيان مسائل و چالش هاي اجرايي قانون جديد بر لزوم هماهنگي در اجراي قوانين بين سازمان ها و شركت هاي خدمت رسان و اتخاذ رويه واحد در واگذاري انشعابات غيردائم به استفاده كنندگان غيرمجاز تاكيد كرد.

لازم به ذكر است در ادامه جلسه معاون خدمات مشتركين شركت و مدير دفتر حقوقي و رسيدگي به شكايات نظرات تخصصي در خصوص مباحث مربوطه را ارائه كرده و هر يك از مدعوين نيز مطالبي در خصوص نحوه اجراي قانون و رويه ي فعلي هر يك از شركت ها و سازمان ها عنوان كردند.

کد خبر : 83792
تاریخ : شنبه ، ١٥ مهر ١٣٩٦ ٠٠:٠٠