راه سازي و اصلاح جاده هاي دسترسي به خطوط انتقال شركت برق منطقه اي سمنان

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي برق سمنان، راه سازي و اصلاح و مرمت جاده هاي دسترسي به خطوط انتقال در مسير سمنان به شاهوار و فيروزكوه و گرمسار – ري شمالي با هزينه اي بالغ بر يكصد و پنجاه ميليون ريال به انجام رسيد.

مهندس احسان عبداللهي، مدير امور انتقال مركز و غرب معاونت بهره برداري شركت برق منطقه اي سمنان با علام اين خبر اظهار داشت: خطوط انتقال در سطوح ولتاژي 400، 230 و 63 كيلوولت در شركت برق منطقه اي سمنان، گستره وسيعي را در سراسر استان ايجاد كرده است كه اين وسعت بر اهميت نگهداري و سرويس مداوم خطوط انتقال مي افزايد.

ليكن با توجه به عبور اين خطوط از مناطق مختلف و شرايط محيطي متفاوت دسترسي به آنها را مشكل مي سازد كه لازم است راه هاي دسترسي به آنها همواره مورد بازسازي و مرمت قرار بگيرند.

وي با اشاره به عوامل مختلف اقليمي و جوي استان در خرابي جاده هاي دسترسي گفت: شرايط نامساعد جوي و حوادث غيرمترقبه همچون سيل موجب تخريب جاده هاي دسترسي به خطوط انتقال گشته كه بررسي و بهينه سازي جاده هاي فوق در دستور كار ساليانه اين معاونت است.

کد خبر : 83779
تاریخ : شنبه ، ١٥ مهر ١٣٩٦ ١٠:٠٩