راه سازي و اصلاح جاده هاي دسترسي به خطوط انتقال شركت برق منطقه اي سمنان

راه سازي و اصلاح جاده هاي دسترسي به خطوط انتقال شركت برق منطقه اي سمنان با هزينه اي معادل 150ميليون ريال انجام شد.

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي برق سمنان، راه سازي و اصلاح و مرمت جاده هاي دسترسي به خطوط انتقال در مسير سمنان به شاهوار و فيروزكوه و گرمسار – ري شمالي با هزينه اي بالغ بر يكصد و پنجاه ميليون ريال به انجام رسيد.

مهندس احسان عبداللهي، مدير امور انتقال مركز و غرب معاونت بهره برداري شركت برق منطقه اي سمنان با علام اين خبر اظهار داشت: خطوط انتقال در سطوح ولتاژي 400، 230 و 63 كيلوولت در شركت برق منطقه اي سمنان، گستره وسيعي را در سراسر استان ايجاد كرده است كه اين وسعت بر اهميت نگهداري و سرويس مداوم خطوط انتقال مي افزايد.

ليكن با توجه به عبور اين خطوط از مناطق مختلف و شرايط محيطي متفاوت دسترسي به آنها را مشكل مي سازد كه لازم است راه هاي دسترسي به آنها همواره مورد بازسازي و مرمت قرار بگيرند.

وي با اشاره به عوامل مختلف اقليمي و جوي استان در خرابي جاده هاي دسترسي گفت: شرايط نامساعد جوي و حوادث غيرمترقبه همچون سيل موجب تخريب جاده هاي دسترسي به خطوط انتقال گشته كه بررسي و بهينه سازي جاده هاي فوق در دستور كار ساليانه اين معاونت است.

کد خبر : 83779
تاریخ : شنبه ، ١٥ مهر ١٣٩٦ ١٠:٠٩