برگزاري پنجمين نشست كميته تحقيقات شركت توزيع برق استان سمنان

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي توزيع سمنان، در پنجمين نشست كميته تحقيقات اين شركت، پيرامون دو پروژه تحقيقاتي بحث و تبادل نظر به عمل آمده و تصميم گيري شد.

دبير كميته تحقيقات شركت توزيع برق استان سمنان گفت: " بررسي ميزان تاثير اجراي طرح تعرفه زمان استفاده از لحاظ درآمدزائي و تاثير آن بركنترل پيك بار شبكه توزيع برق استان" به عنوان پروژه تحقيقاتي است كه مطرح شد هو محقق مي بايد طرح پيشنهادي خود را بر اساس تحليل هزينه و فايده در دو محور درآمد شركت و اثرات اجراي طرح تعرفه زمان استفاده بر صنعت برق كشور تكميل و جهت بررسي نهائي به كميته ارائه كند.

مهندس حسين خسروي با اشاره به اين كه گزارش نهائي پروژه " مطاله و امكان سنجي استفاده از سيستم فتوولتائيك يكپارچه با ساختمان در يك ساختمان نمونه در استان سمنان" با حضور محقق در اين نشست ارائه شد افزود: از نتيجه اين پروژه تحقيقاتي در جلسات كميته انرژي استان بهره گيري خواهد شد و نتايج حاصل از مطالعات نيز در اختيار سرمايه گذاران سيستم هاي فتوولتائيك در برج ها و ساختمان هاي با قابليت بهره مندي از انرژي خورشيدي قرار خواهد گرفت.

کد خبر : 83778
تاریخ : جمعه ، ١٤ مهر ١٣٩٦ ١٣:٠٩