برگزاري پنجمين نشست كميته تحقيقات شركت توزيع برق استان سمنان

در پنجمين نشست كميته تحقيقات شركت توزيع برق استان سمنان، پيرامون دو پروژه تحقيقاتي بحث و تبادل نظر به عمل آمده و تصميم گيري شد.

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي توزيع سمنان، در پنجمين نشست كميته تحقيقات اين شركت، پيرامون دو پروژه تحقيقاتي بحث و تبادل نظر به عمل آمده و تصميم گيري شد.

دبير كميته تحقيقات شركت توزيع برق استان سمنان گفت: " بررسي ميزان تاثير اجراي طرح تعرفه زمان استفاده از لحاظ درآمدزائي و تاثير آن بركنترل پيك بار شبكه توزيع برق استان" به عنوان پروژه تحقيقاتي است كه مطرح شد هو محقق مي بايد طرح پيشنهادي خود را بر اساس تحليل هزينه و فايده در دو محور درآمد شركت و اثرات اجراي طرح تعرفه زمان استفاده بر صنعت برق كشور تكميل و جهت بررسي نهائي به كميته ارائه كند.

مهندس حسين خسروي با اشاره به اين كه گزارش نهائي پروژه " مطاله و امكان سنجي استفاده از سيستم فتوولتائيك يكپارچه با ساختمان در يك ساختمان نمونه در استان سمنان" با حضور محقق در اين نشست ارائه شد افزود: از نتيجه اين پروژه تحقيقاتي در جلسات كميته انرژي استان بهره گيري خواهد شد و نتايج حاصل از مطالعات نيز در اختيار سرمايه گذاران سيستم هاي فتوولتائيك در برج ها و ساختمان هاي با قابليت بهره مندي از انرژي خورشيدي قرار خواهد گرفت.

کد خبر : 83778
تاریخ : جمعه ، ١٤ مهر ١٣٩٦ ١٣:٠٩