اجراي طرح توسعه و بهسازي 131 ايستگاه هوائي توزيع برق در استان سمنان

در شش ماهه اول امسال، طرح توسعه 83 دستگاه پست هوائي و بهينه سازي 48 ايستگاه هوائي توريع برق در استان سمنان به اجرا در آمده است.

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي توزيع سمنان، طرح توسعه 83 دستگاه پست هوائي و بهينه سازي 48 ايستگاه هوائي توريع برق در استان سمنان به اجرا درآمده است.

معاون برنامه ريزي و مهندسي شركت توزيع برق استان با عنوان اين مطلب گفت: عمليات احداث 64 هزار متر شبكه فشار متوسط و فشار ضعيف زميني و هوائي، از ديگر اقدامات واحدهاي اجرائي اين شركت به شمار مي رود.

مهندس سيدمحمد حسيني نژاد بيان داشت: در راستاي پايداري و ارتقاي ضريب اطمينان شبكه، 45 هزار متر خطوط برق رساني هوائي در استان، اصلاح و بهسازي شده است.

وي با اشاره به اين كه تعداد يك هزار و 285 دستگاه سرچراغ جديد روشنائي معابر در سطح استان نصب شده افزود: تعويض يك هزار و 857 عدد لامپ سوخته معابر، از جمله فعاليت هاي صورت گرفته در عرصه خدمات دهي محسوب مي شود.

وي اظهار داشت: با جذب بيش از سه هزار مشترك جديد، هم اينك شركت توزيع برق استان سمنان به 363 هزار مشترك برق خدمات ارائه مي كند.

وي تصريح كرد: براي اجراي طرح هاي توسعه و احداث و اصلاح و بهينه سازي مورد اشاره مبلغ 62 ميليارد و 505 ميليون ريال سرمايه گذاري شده است.

کد خبر : 83777
تاریخ : جمعه ، ١٤ مهر ١٣٩٦ ١٣:٠٥