سيستم اطلاعات مكاني نقش تعيين كننده اي در پيشبرد اهداف عاليه وزارت نيرو دارد

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي برق مركزي، مهندس حسين آبادي در پنجمين نشست شوراي سياستگذاري جهت برگزاري چهارمين كنفرانس ملي كاربرد سامانه اطلاعات مكاني در صنعت آب و برق كه درشركت آب منطقه اي استان مركزي برگزارشد، با بيان اين مطلب افزود: حضور و كوشش كليه شركت هاي صنعت آب و برق جهت برگزاري مطلوب اين كنفرانس ضروري است.

وي برحضورصاحبنظران وشركت هاي خارجي با كيفيت در اين نمايشگاه كه بايد توسط كميته اجرايي پيگيري شود تاكيد كرد.

معاون مديركل دفتر آمار و اطلاعات وزارت نيرو بابيان اينكه ارتقاي سطح علمي مقالات باعث تقويت بنيه علمي سامانه اطلاعات مكاني در صنعت آب و برق مي شود، افزود: بنياد سحاب براي اولين بار جايزه اي به بهترين مقالات ارائه مي كند.

رييس چهارمين كنفرانس ملي "كاربرد سامانه اطلاعات مكاني در صنعت آب و برق" هم در اين نشست گفت: توسعه و هم افزايي علمي و افزايش توانمندي سيستم ها و سازمان هاي حوزه برق و آب در جريان برگزاري اين كنفرانس دنبال مي شود.

مهندس فرهاد شبيهي اظهار كرد: امسال براي اولين بار صنعت آب و برق با هم در اين كنفرانس شركت مي كنند، سه دوره گذشته اين كنفرانس تنها در حوزه برق برگزار شده است.

وي خاطرنشان كرد: صنايع برق و آب به عنوان يكي از سازمان هاي پيشرو در حوزه GIS مطرح است و ارائه خدمات شايسته به مشتركين با پيشرفت درحوزه GIS محقق مي شود.

معاون برنامه ريزي و مهندسي شركت توزيع نيروي برق استان مركزي هم بابيان اينكه تاكنون 127مقاله ارسال شده در اين كنفرانس داوري شده است، افزود: كه از اين تعداد مقالات داوري شده 89 مقاله در حوزه برق و 38مقاله در حوزه آب است.

مهندس محمود محمودي تصريح كرد: فضايي بالغ بر1500متر مربع براي نمايشگاه جانبي اين كنفرانس در نظر گرفته شده و فرم درخواست نمايشگاه براي شركت هاي مرتبط ارسال شده است.

وي بيان كرد: براي 230شركت جهت حمايت و اسپانسرينگ چهارمين كنفرانس ملي كاربرد سامانه اطلاعات مكاني در صنعت آب و برق مستنداتي ارسال شده است.

مهندس محمودي براستفاده از تمام ظرفيت هاي موجود، مشاركت دستگاه هاي اجرايي ذيربط استان و تدابير لازم جهت برگزاري درخور اين كنفرانس تاكيد كرد.

معاون برنامه ريزي و مهندسي شركت توزيع نيروي برق استان مركزي تصريح كرد: ايجاد تبادل آخرين اطلاعات و بررسي چالش هاي اجرايي در زمينه برگزاري كنفرانس پيشرو را از مهمترين عوامل برگزاري نشست هاي شوراي سياستگذاري دانست.

گفتني است "چهارمين كنفرانس ملي كاربرد سامانه اطلاعات مكاني در صنعت آب و برق 22 و 23 آذرماه سال جاري با مشاركت و همت شركت هاي آب و برق زيرمجموعه وزارت نيرو مستقر در استان مركزي و با همكاري استانداري، سازمان نقشه برداري و ساير دستگاه هاي اجرايي استان با هماهنگي حوزه ستادي وزارت نيرو برگزار شود.

کد خبر : 83775
تاریخ : پنج شنبه ، ١٣ مهر ١٣٩٦ ١٢:٠٨