پست 20/63 كيلوولت قند نقش جهان بهينه سازي شد

به گزارش پايگاه خببري توانير به نقل از روابط عمومي برق منطقه اي اصفهان، اين پست با هدف تأمين انرژي مصرفي كارخانه قند نقش جهان، شهرك صنعتي مباركه و ساير صنايع منطقه مباركه و همچنين تأمين برق شهرستان مباركه و روستاهاي هم جوار در سال 1353 مورد بهره برداري قرار گرفت.

بنابراين گزارش با توجه به فرسوده بودن تابلوهاي كنترل و حفاظت، تجهيزات سوييچ يارد و ساختمان ايستگاه با پيگيري واحد بهينه سازي معاونت بهره برداري و كارشناسان امور انتقال نيروي غرب، پروژه بهينه سازي ايستگاه مذكوركليد خورد.

اين گزارش حاكيست با توجه به بار بالاي ايستگاه مقرر شد بهينه سازي در دو مرحله اجرا شود كه فاز اول پروژه از دي ماه سال 1395 آغاز و تا پايان سال با انجام اصلاحات ساختماني و تعويض تابلوهاي حفاظت و كنترل ترانس 2 انجام شد. فاز دوم پروژه نيز از فروردين ماه سال 1396 شروع و با تعويض تابلوهاي حفاظت و كنترل ترانس 1 و بهينه سازي تجهيزات فشارقوي و انجام اصلاحات مداري در خردادماه به بهره برداري رسيد.

نصب و راه اندازي برقگيرهاي شبكه 63 كيلوولت، اجراي شبكه زمين به طور كامل، نصب تجهيزات اندازه گيري و بهينه سازي كوبيكل هاي 20 كيلوولت از اهم فعاليتهاي به روز رساني پست مذكور بوده است.

در پايان گفتني است شركت مهندسن دانشمند به عنوان مشاور و شركت رهپا نيروي صفاهان نيز پيمانكار پروژه بوده و اين پروژه در طي 10 ماه انجام گرفته است.

کد خبر : 83606
تاریخ : سه شنبه ، ٢١ شهریور ١٣٩٦ ١١:١٤