فرهنگ، اتوماسيون و سرويس

كليدهاي موفقيت كلان داده

داده هاي بزرگ يا كلان داده، معمولاً به مجموعه اي از داده ها اطلاق مي شود كه اندازه آنها فراتر از حدي است كه با نرم افزارهاي معمول بتوان آنها را در يك زمان معقول اخذ، دقيق سازي، مديريت و پردازش كرد.
مفهوم «اندازه» در داده هاي بزرگ به طور مستمر در حال تغيير بوده و به مرور بزرگ تر مي شود. داده هاي بزرگ، مجموعه اي از تكنيك ها و تاكتيك هايي است كه نيازمند شكل جديدي از يكپارچگي هستند تا بتوانند ارزش هاي بزرگي را كه در مجموعه هاي بزرگ، وسيع، پيچيده و متنوع داده پنهان شده اند، آشكار سازند.
 
براي بررسي و رسيدن به يك ديد كلي از كلان داده، اخيراً با ساميت نايهاوان، مديرعامل و رئيس شركت اينفوگيكس -كه به صورت تخصصي در زمينه يكپارچه سازي داده ها فعاليت دارد-مصاحبه اي انجام شده است.
وي گفت: «تقريباً تمامي مشترياني كه به من مراجعه مي كنند، در بحث كلان داده ابتكار عمل دارند و پروژه هاي بسياري را با سرعت و سرمايه فراوان آغاز كرده اند، اما معمولاً پيشرفت پروژه و ارزشي كه از اين سرمايه گذاري كسب مي كنند، به هيچ وجه مناسب نيست و انتظارات آنها را برآورده نمي كند.»
 
شركت هاي متخصص داده در برخي از موارد با مشتريان خود صحبت مي كنند و از آنها مي خواهند كه ايرادات خود را اصلاح كنند. از جمله اين ايرادات مي توان به تركيبي از حاكميت داده، تهيه داده، سلف سرويس و استقرار داده هاي كوچك تر اشاره كرد. در حالي كه اكثر شركت ها، عمده تمركز خود را روي مسئله محيط ذخيره سازي مي گذارند. اين محيط ذخيره سازي، هدوپ نام دارد.
 

از سوي ديگر در داده هاي بزرگ، صرفاً بحث هدوپ مطرح نيست، اما بخش هدوپ به عنوان بخشي از ابتكارات داده هاي بزرگ باقي مي ماند؛ زيرا سرمايه گذاري هايي كه روي اين بحث صورت گرفته، كافي بوده است و به عنوان يك فناوري، موارد موردنياز را برورده مي كند.
 
براي ايجاد يك ديد مناسب در خصوص كلان داده و اهميت آن، جامعه اي را تصور كنيد كه در آن جمعيت به طور نمايي در حال افزايش است، اما خدمات و زيرساخت هاي عمومي آن نتواند پاسخگوي رشد جمعيت باشد و از عهده مديريت آن برآيد. چنين شرايطي در حوزه داده در حال وقوع است. بنابراين نيازمند توسعه زيرساخت هاي فني براي مديريت داده و رشد آن در بخش هايي نظير جمع آوري، ذخيره سازي، جست وجو، به اشتراك گذاري و تحليل مي باشيم.
کد خبر : 83603
تاریخ : سه شنبه ، ٢١ شهریور ١٣٩٦ ٠٩:٤٣