روستاي ميل سفيد خرانق از نعمت برق برخوردار شد

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان يزد، مهندس ولي الدين مصلحتي شربياني، مجري برق روستايي كشور در يزد از بهره برداري پروژه برق رساني به روستاي ميل سفيد خرانق در شهرستان اردكان خبر داد و گفت: اين پروژه با اعتباري بالغ بر 3400 ميليون ريال با احداث در مجموع 5600 متر شبكه فشار متوسط و ضعيف به بهره برداري رسيد.

اين مسئول در صنعت برق با بيان اين نكته كه هيچ روستاي بالاي 10 خانوار بدون برق در استان يزد وجود ندارد عنوان كرد: رونق صنايع دستي و اقتصادي، مهاجرت معكوس و ساخت مدرسه و دانشگاه با برخوردار شدن از انرژي برق در روستاها امكان پذير مي شود.

وي افزايش امنيت در روستاها از يك سو و رونق توليد و اشتغال از سوي ديگر را به عنوان مهم ترين ارمغان برق در مناطق روستايي بيان كرد و گفت: رونق اقتصادي و بازگشت معكوس به روستاها تنها مزيت بهره مندي از برق محسوب نمي شود بلكه در كنار آن، بهبود كيفيت راه، افزايش اشتغال و بسياري از امكانات رفاهي ديگر ايجاد خواهد شد.

مجري برق روستايي كشور با بيان اينكه در حال حاضر يك سوم جمعيت كشور در روستاي زندگي مي كنند اظهار كرد: به بركت انقلاب اسلامي افزون بر 55 هزار روستا از نعمت برق برخوردارند و اين درحالي است كه پيش از انقلاب فقط 4400 روستاي برق دار در كشور وجود داشت.

مهندس محمدرضا صحتي، مديرعامل شركت توزيع نيروي برق استان يزد هم در سخناني به نصب دو دستگاه ترانسفورماتور با ظرفيت مجموع 75 كيلوولت آمپر در روستاي ميل سفيد اشاره داشت و گفت: 1200 ميليون ريال از بودجه عمراني ، 1900 ميليون ريال از بودجه شركت توانير و 300 ميليون ريال از محل كمك هاي مردمي براي برق رساني به روستا هزينه شده است.

وي آغاز به كار مرغداري ميل سفيد با برخوردار شدن روستا از نعمت برق را مورد اشاره قرار داد و گفت: برخي از نيروهاي كار اين روستاي هشت خانوار كه به مركز استان مهاجرت داشته توسط اين واحد صنعتي مشغول كار خواهند شد.

اين مسئول در صنعت برق كاهش خاموشي شهرستان اردكان به ميزان 85 دقيقه در دوازده ماهه سال گذشته را نتيجه تلاشهاي شبانه روزي خادمين مردم در صنعت برق عنوان كرد و افزود: افزون بر 80 درصد برق شهرستان اردكان در بخش هاي صنعتي صرف توليد مي شود.

کد خبر : 83597
تاریخ : دو شنبه ، ٢٠ شهریور ١٣٩٦ ١٤:٤٢