انتصاب مديرعامل توزيع برق استان تهران

به گزارش پايگاه خبري توانير، امروز و با حضور مهندس آرش كردي، مراسم توديع و معارفه مديرعامل توزيع نيروي برق استان تهران برگزار شد.
براساس اين گزارش، مهندس حاجي رضا تيموري امروز به عنوان مديرعامل جديد توزيع نيروي برق استان تهران منصوب و شروع به كار كرد.

در اين مراسم مدير عامل شركت توانيرگفت: در انجام هر خدمتي لايه هاي مختلف در كشور فعاليت مي كنند و در تجديد ساختار صنعت برق نيز اين وجوه مختلف به خوبي مشهود است، لايه اي مسئوليت تصميم سازي و قانون گذاري را بر عهده دارند كه به عنوان پشتيبان فعاليت مي كنند، لايه بعدي دولت و سازمان ها هستند كه مجري يا تدوين كننده قوانين و دستورالعمل ها هستند و بخش بعدي مجريان صنعت برق و در نهايت مشتركين هستند. تجديد ساختار در صنعت برق بدون هم انديشي با لايه هاي ياد شده ثمري نخواهد داشت و بايد اين ديدگاه ها از لحاظ مدل ذهني به هم نزديك باشند.
متن خبر :
مهندس كردي افزود: هم فكري، هم افزايي و همدلي مديران و كاركنان صنعت برق را مي توان در عبور از پيك تابستان 96 به خوبي مشاهده كرد. به طور قطع اگر پي گير، درك صحيح و تلاش همكاران صنعت برق در اولويت بندي ها وجود نداشت، نمي توانستيم به خوبي پيك تابستان بگذرانيم.

همچنين در بحث مديريت مصرف نيز بيش از 4 هزار مگاوات صرفه جويي انرژي ثبت شده كه اين مهمه نيز مرهون تلاش هاي همكاران است.

مدير عامل شركت توانير ضمن قدرداني از زحمات مهندس بربند، گفت: وي بيش از 30 سال خدمتگزار مردم و صنعت برق بوده و علاوه بر اينكه مدير مولفي بوده و الفت و همدلي را در بين همكاران ايجاد مي كرده در ارايه خدمات به مردم نيز، ايده هاي نو و پيشبرد داشته است.

وي ادامه داد: صنعت برق صنعت استانداردي است كه همه همكاران صنعت برق با صداقت آنچه كه در چنته دارند به مصه ظهور مي رسانند.

كردي با اشاره به 19 سال سابقه مديريت مهندس تيموري در دو استان لرستان و همدان گفت: دوران مديريت وي، دوران قابل قضاوتي است و شاخص هايي را تحويل گرفته و با افزايش و بهبود شاخص ها و راندمان آن را به صنعت برق ارايه كرده است.

وي در پايان سخنان خود از مهندس شاكري سرپرست شركت توزيع برق استان تهران در گذر از پيك تابستان و با توجه به حساسيت هاي موجود در مناطق تحت پوشش استان تهران به لحاظ صنعتي بودن، وجود مسكن مهر و ... قدرداني كرد.

برپايه اين گزارش ، در اين مراسم از تلاش هاي مهندس بربند در مدت تصدي اين سمت و مهندس شاكري كه مدتي به عنوان سرپرست شركت توزيع نيروي برق استان تهران فعاليت نمود، تقدير شد.
خاطرنشان مي سازد كه مهندس حاجي رضا تيموري، پيش از اين مديرعامل توزيع نيروي برق همدان بود.

کد خبر : 83594
تاریخ : دو شنبه ، ٢٠ شهریور ١٣٩٦ ١٢:٣٠