نشست آموزشي حوزه منابع انساني شركت برق منطقه اي غرب در امورهاي انتقال ايلام و كردستان برگزار شد

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي شركت برق منطقه اي غرب، نشست آموزشي حوزه منابع انساني اين شركت با حضور گروهي از نمايندگان اين معاونت در محل امورهاي انتقال استان ايلام و كردستان برگزار شد.

گفتني است اين نشست ها به صورت جداگانه و با حضور جمعي از همكاران استان هاي ايلام و كردستان و نمايندگان پرسنل، با هدف رفع مشكلات پرسنلي و خواسته هاي همكاران در آن استان ها برگزار شد.

شايان ذكر است هر يك از نمايندگان معاونت منابع انساني به تفكيك به ارائه توضيحاتي در خصوص حوزه هاي مختلف كاري خود شامل: صدور احكام، جذب نيرو، انتقال و انتصاب، آمار و اطلاعات پرسنلي، حضور و غياب، انواع مكاتبات و نامه ها، آيين نامه جامع ايثارگري، ارزيابي عملكرد، بيمه و بازنشستگي، دوره هاي آموزشي، نحوه محاسبه حقوق و دستمزد كارگران و همچنين فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري و طرح طبقه بندي نظام كارمندي پرداختند.

در پايان مقرر شد برنامه ريزي لازم جهت برگزاري جلسات مشابهي براي رسيدگي به امور پرسنل در اين استان ها به عمل آيد. گفتني است اين جلسات آموزشي با استقبال همكاران روبرو شد.

کد خبر : 83592
تاریخ : دو شنبه ، ٢٠ شهریور ١٣٩٦ ١١:١٣