سرپرست دفتر نظارت بر توزيع شركت توانير با حضور در شركت توزيع برق قم اعلام كرد

رويكرد جديد شركت توانير در حوزه بهره برداري

با حضور مهندس مسعود صادقي سرپرست دفتر نظارت بر توزيع شركت توانير براي نخستين بار و به صورت پايلوت برنامه نظارت عاليه در حوزه بهره برداري شركت توزيع نيروي برق استان قم آغاز شد.

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي توزيع قم، مهندس صادقي تاكيد كرد: برنامه اساسي شركت توانير در حوزه بهره برداري شركت هاي توزيع برق تقويت و تحكيم فضاي نظارتي است و در ادامه افزود: رويكرد جديد شركت توانير در حوزه بهره برداري انجام برنامه هاي كوتاه مدت و زود بازده،انعطاف پذيري و استفاده از فناوري اطلاعات و همچنين دانش بنيان بودن فعاليت ها خواهد بود.

مهندس صادقي "سرپرست دفتر نظارت بر توزيع شركت توانير" در ادامه از روش سنتي و استادكاري انجام فعاليت ها در بسياري از شركت هاي توزيع برق انتقاد كرد و خواستار تغيير و تحول اساسي جهت بهبود در اين بخش ها شد.

وي هدف از اين نظارت عاليه در سه حوزه اهداف و برنامه ها، فرايندها و نتايج بر روش انجام فرايندها در شركت هاي توزيع برق تاكيد كرد.

وي در ادامه خاطرنشان كرد: با بهره وري مناسب، كيفيت مطلوب، كسب مزيت اقتصادي، آگاهي از وضعيت موجود، جلب رضايت مشتركان و نظارت بر فعاليت ها مي تواند عملكرد مناسب را بدنبال داشته باشد.

صادقي در ادامه با تشريح مدل نظارت بر عملكرد به تبيين چرخه استراتژي پرداخت و اضافه كرد: در مميزي سال گذشته دستورالعمل هاي ابلاغي وزارت نيرو و شركت توانير در شركت هاي توزيع برق اندازه گيري و بررسي شد اما در اين نظارت عاليه علاوه بر بررسي چك ليست ها اصول مهندسي نيز مورد توجه قرار مي گيرد.

مهندس صادقي با اشاره به اين مطلب كه نتايج محورها در شركت هاي توزيع از چند جهت قابل دريافت و دسترس است تاكيد كرد: علاوه بر گزارش هاي مجمع از طريق سامانه جديد رصد و سامانه جامع تحليل نتايج به بانك اطلاعاتي كليه فعاليتهاي حوزه بهره برداري شركت هاي توزيع برق دسترسي وجود دارد.

وي اذعان داشت: در گذشته به علت اين كه پاسخ ها به صورت توصيفي بود لذا در اندازه گيري شاخص ها با مشكل مواجه مي شديم اما در اين ارزيابي شاخص ها به صورت عددي، كمي و قابل اندازه گيري است.

مهندس صادقي در ادامه افزود: در اين برنامه نظارتي اگرچه نتايج فرايندها بسيار مهم است اما تيم نظارت عاليه شركت توانير به دنبال شناسايي روش هاي انجام فرايندها مطابق چك خواهد بود.

وي در ادامه اظهار داشت: تيم 13 نفره شركت توانير طي دو روز متوالي مطابق چك ليست هاي از پيش تعيين شده فعاليت و رويه هاي بخش هاي ديسپاچينگ و رولياژ، مديريت بار، تجهيزات و اكيپ هاي عملياتي، نظارت بر بهره برداري، سامانه 121، رسيدگي به شكايات، مديريت ولتاژ، مديريت اتفاقات و سرويس و نگهداري مورد بررسي قرار خواهند داد.

در ابتداي اين جلسه "مهدي آهنين پنجه "رئيس هيئت مديره و مديرعامل شركت توزيع نيروي برق استان قم به تشريح وضعيت و اهميت برق استان قم، روند تغييرات پيك بار طي 10 سال گذشته، موفقيت در كاهش ميزان تلفات به 10.34 درصد و كاهش مدت زمان انرژي توزيع نشده پرداخت.

مهندس آهنين پنجه در ادامه با اشاره به انجام اقدامات شاخص در شركت توزيع نيروي برق استان قم در راستاي اقتصاد مقاومتي، توسعه خدمات الكترونيكي، جلب مشاركت و احداث نيروگاه هاي توليد پراكنده و تجديدپذير و همچنين اجراي پروژه فراسامانه هوشمند اندازه گيري و مديريت انرژي (فهام) و همچنين انجام فعاليت هاي مديريت مصرف اظهار داشت: از ابتداي سال 94 روند ميزان انباشت بدهي شركت توزيع نيروي برق استان قم كاهش يافت به طوريكه در اين مدت با تغيير و اصلاح فعاليت ها بيش از 150 ميليارد ريال از ميزان بدهي به پيمانكاران و توليدكنندگان تجهيزات كاسته شد. وي در ادامه با تشريح اقدامات برجسته و كسب امتيازات و افتخارات شركت توزيع نيروي برق استان قم در سال هاي اخير به بيان مشكلات و چالش ها و كمبود زير ساخت صنعت برق استان قم اشاره كرد و خواستار حمايت مسئولين امر شد.

مهندس رضا مداحي معاون بهره برداري و ديسپاچينگ برق قم نيز در ادامه اين جلسه ضمن تشريح حوزه بهره برداري برق قم، مشكلات ساختاري اين بخش را مورد بحث و بررسي قرار داد.

در ادامه اين جلسه تيم نظارت عاليه شركت توانير در بخش ها و دفاتر مربوطه حضور يافتند و از نزديك روش انجام فعاليت ها و رويه هاي واحد ها مورد بررسي قرار دادند.

کد خبر : 83588
تاریخ : یکشنبه ، ١٩ شهریور ١٣٩٦ ١١:١٥