اجراي طرح توسعه 60 كيلومتر شبكه توزيع برق در استان سمنان

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي توزيع سمنان، معاون برنامه ريزي و مهندسي شركت توزيع برق استان سمنان از اجراي طرح توسعه 60 هزار متر شبكه توزيع برق در استان خبر داد.

مهندس سيدمحمد حسيني نژاد گفت: از مجموع اين مقدار شبكه احداث شده از شروع امسال تا به حال، 42هزار متر مربوط به خطوط 20 كيلوولت هوائي و زميني و 18هزار متر شبكه فشار ضعيف زميني و هوائي است.

وي افزود: اجراي طرح اصلاح و بهسازي30 هزار متر شبكه فشار متوسط و فشار ضعيف هوائي و زميني، از جمله اقدامات واحدهاي اجرائي اين شركت به شمار مي رود.

وي با اشاره به اينكه 71 ايستگاه هوائي توزيع برق جديد نصب و بهره برداري رسيده، اضافه كرد: عمليات بهينه سازي 48دستگاه پست هوائي و يك ايستگاه زميني، توسط مديريت هاي توزيع برق در شهرستان هاي استان به انجام رسيده است.

وي اظهار داشت: طرح توسعه يك هزار و 48 دستگاه سرچراغ و بهسازي يك هزار و 541 چراغ منصوبه در سامانه روشنائي معابر،از ديگر فعاليت هايي محسوب مي شود كه در عرصه خدمت رساني اجرائي شده است.

وي تصريح كرد: به منظور اجراي طرح هاي توسعه و احداث ذكر شده، مبلغ 55 ميليارد و 394 ميليون ريال سرمايه گذاري شده است.

کد خبر : 83584
تاریخ : پنج شنبه ، ١٦ شهریور ١٣٩٦ ١٣:٥١