برگزاري پنجمين نشست كميته عالي ايمني شركت توزيع برق استان سمنان

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي توزيع سمنان، مديرعامل اين شركت گفت: نظارت عاليه يك عامل بازدارنده و پيشگيرانه از وقوع حوادث است پنجمين نشست كميته عالي ايمني شركت توزيع برق استان سمنان با حضور مديرعامل و اعضاي آن تشكيل شد.

مديرعامل و رئيس كميته عالي ايمني شركت توزيع برق استان در اين نشست با تأكيد بر كنترل دائم فعاليت گروه هاي اجرائي گفت: معيار نظارت، اثربخشي است و نظارت عاليه و مستمر توسط مديران و مسئولان و دست اندركاران ايمني، يك عامل بازدارنده و پيشگيرانه از وقوع حوادث احتمالي به شمار مي رود.

مهندس سيدمحمد موسوي زاده با اشاره به اين كه گزارش هاي نظارتي و تجزيه و تحليل آنها، از نكات كليدي است افزود: از حوادثي كه رخ داده، مي بايد عبرت گرفته و بررسي آنها در نشست هاي تخصصي و جلسات آموزشي ويژه همكاران، باعث جلوگيري از حوادث مشابه مي شود.

وي با عنوان اين كه موارد ايمني را مي بايست مدام تكرار نمود افزود: آموزش هاي كاربردي و تأثيرگذار در حوزه هاي كاري مرتبط و ارائه تذكرات لازم به افرادي كه در زمينه رعايت مسائل ايمني بي دقتي مي نمايند يك ضرورت است.

وي اظهار داشت: شناسائي كانون هاي خطر در شبكه و تأسيسات توزيع برق و رفع سريع آنها، همواره مي بايد در دستوركار واحدهاي اجرائي سطح شركت قرار داشته و با دقت نظر خاصي اين مهم عملياتي شود.

کد خبر : 83582
تاریخ : پنج شنبه ، ١٦ شهریور ١٣٩٦ ١٣:٤٣